Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Sociale vaardigheden voor je leerlingen met autisme

Ontdek hoe moeilijk het is voor je leerling met autisme om sociaal 'mee' te zijn en hoe jij daarbij kan ondersteunen.

Inhoud

Heb je het soms lastig uit te vissen waarom je leerling plots in een crisis kan gaan of stilvalt wanneer het net een 'superleuk' moment was? 

Leerlingen met autisme hebben het gevoel te moeten overleven in een sociale jungle. Iedere leerling maakt daarvoor gebruik van zijn unieke en authentieke sociale overlevingsstrategieën. Sommigen houden zich heel afzijdig. Anderen zijn eerder passief in hun contactname. Er zijn ook leerlingen die actief sociaal contact leggen, maar dit gebeurt op een bizarre wijze. Sommigen leggen contact op een stijve en formele manier, zij missen een zekere sociale finesse.

Bij allen draait het om een beperktere wederzijdsheid in contacten. Dit wil niet zeggen dat de sociale vaardigheden niet aanwezig zijn. Ze worden echter als kwalitatief anders ervaren.

Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op verschillende sociale aspecten die voor leerlingen met autisme minder evident zijn. We staan stil bij het formuleren van haalbare doelstellingen om te werken rond sociale situaties en reiken handvatten aan om er in de klas mee aan de slag te gaan.

Doelstellingen

  • Je verdiept je kennis rond het thema 'Autisme en sociaal functioneren'
  • Je kan rond sociaal functioneren, onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen met autisme formuleren
  • Je kan relevante aanpassingen formuleren en aanbieden die tegemoet komen aan deze specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen met autisme

Voor wie

Alle GO!onderwijsprofessionals