Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Mentaliseren als veilige basis tussen leerling en begeleider

Afstemmen op onderliggende emotionele ondersteuningsnoden

Inhoud

De orthopedagogoog Erik De Belie biedt in deze tweedaagse een train the trainer voor orthopedagogen, psychologen, leerlingbegeleiders of anderen professionals die leerkrachten ondersteunen in het begeleiden van leerlingen.

Wanneer leerlingen ‘uitdagend gedrag’ vertonen komt de relatie met leerkrachten onder druk te staan waarbij de leerlingen minder open staan om te leren. Het is dan ook zinvol om leerkrachten, begeleiders (en ouders) te coachen om hierover te mentaliseren: met ‘buik en hoofd’ aanvoelen en begrijpen wat dit gedrag betekent, wat het met hen doet en wat ze nodig hebben om zich ‘goed genoeg’ af te stemmen op de onderliggende emotionele noden.

Deze kunnen in kaart gebracht worden aan de hand van de SEO-R². Zo groeit een ‘veilige basis’ voor emotionele beschikbaarheid waarbij sensitiviteit, structuur, ruimte laten en mildheid geïntegreerd worden, met veel aandacht voor wat dit aanbod voor de relatie tot deze leerlingen betekent.- ‘Emotionele verbinding als basis om te leren’ bevorderen.

De tweede dag focust nog meer op de 'helpende beeldvorming' en geeft je de mogelijkheid te denken vanuit eigen casussen. Hiervoor benut Erik de Belie ook het door hem ontwikkelde Mentemo, een tool die je in de schoolcontext handig kan benutten. 

Doelstellingen

  • Je krijgt handvatten tot het ondersteunen van leerkrachten om te 'mentaliseren': het doorvoeld begrijpen van gedrag en emotionele noden van leerlingen
  • Je onderkent het belang van het  reguleren van de eigen stress in contact met deze leerlingen
  • Je leert aan de hand van eigen casussen inschatten wat de ontwikkelingsnoden van leerlingen zijn en stilstaan bij wat leerkrachten nodig hebben om zich hier op af te stemmen

Voor wie

BuO

  • (Ortho-)pedagogen
  • Psychologen
  • Leerlingbegeleiders
  • BLIO
  • Teambegeleiders
  • Ondersteuners
  • Directies 

Extra informatie

Train the trainer

Wanneer je samen met een collega deelneemt verhoogt de kans op duurzame implementatie van het geleerde in je school of instelling.

Kennis van de SEO-R² is een meerwaarde