Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad dubbele finaliteit: domein Taal en Cultuur (Taal en Communicatie)

Inhoud

Op 1 september 2021 wordt de nieuwe structuur en de organisatie van de tweede graad - in het kader van de modernisering van het SO - een feit. Het studieaanbod wijzigt op basis van de nieuwe matrix: er komen nieuwe studierichtingen bij en sommige oude verdwijnen, andere blijven bestaan maar met een gewijzigde inhoud. Tegelijk gaan ook nieuwe leerplannen in voege op basis van de nieuwe eindtermen voor de basisvorming, aangevuld voor het specifieke gedeelte, met cesuurdoelen en/of doelen afgeleid uit elementen van beroepskwalificaties.


In het najaar van 2020 organiseren alle scholen, met materialen ontwikkeld door de PBD-GO!, teamvergaderingen om de nieuwe structuur toe te lichten en aandacht te besteden aan wat dit voor de school betekent op het vlak van het studieaanbod.


Vanaf het voorjaar 2021 starten de vakbegeleiders met implementatiesessies over de nieuwe leerplannen.


Het opzet van deze sessies is dat leraren inzicht verwerven in de structuur en opbouw van de nieuwe leerplannen en de daarbij horende ondersteunende materialen in GO! Navigator.

Doelstellingen

• Leraren verwerven inzicht in de cesuurdoelen en in de doelen die leiden naar de beroepskwalificatie voor Polyvalent taal- en communicatie assistent.
• Leraren kennen het verschil tussen de doelen van de basisvorming en die van het specifiek gedeelte
• Leraren hebben inzicht in het studieprofiel, de wetenschapsdomeinen en de beroeps competenties die aan bod komen in de 2e graad en maken kennis met de leerlijn naar de derde graad.

Voor wie

Leerkrachten 2e graad Taal en Communicatie