Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad doorstroomfinaliteit: domein Taal en Cultuur (Moderne talen)

Inhoud

Op 1 september 2021 wordt de nieuwe structuur en de organisatie van de tweede graad - in het kader van de modernisering van het SO - een feit. Het studieaanbod wijzigt op basis van de nieuwe matrix: er komen nieuwe studierichtingen bij en sommige oude verdwijnen, andere blijven bestaan maar met een gewijzigde inhoud. Tegelijk gaan ook nieuwe leerplannen in voege op basis van de nieuwe eindtermen voor de basisvorming, aangevuld voor het specifieke gedeelte, met cesuurdoelen en/of doelen afgeleid uit elementen van beroepskwalificaties.


In het najaar van 2020 organiseren alle scholen, met materialen ontwikkeld door de PBD-GO!, teamvergaderingen om de nieuwe structuur toe te lichten en aandacht te besteden aan wat dit voor de school betekent op het vlak van het studieaanbod.


Vanaf het voorjaar 2021 starten de vakbegeleiders met implementatiesessies over de nieuwe leerplannen.


Het opzet van deze sessies is dat leraren inzicht verwerven in de structuur en opbouw van de nieuwe leerplannen en de daarbij horende ondersteunende materialen in GO! Navigator

Doelstellingen

• Leraren verwerven inzicht in de cesuurdoelen.
• Leraren kennen het verschil tussen de doelen van de basisvorming en die van het specifiek gedeelte
• Leraren hebben inzicht in het studieprofiel en de wetenschapsdomeinen die aan bod komen in de 2e graad en maken kennis met de leerlijn naar de derde graad.

Voor wie

Leerkrachten 2e graad Moderne talen