Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vragenronde leerplanimplementatie arbeidsmarktgerichte finaliteit: Wiskunde, Wetenschappen en Aardrijkskunde

Inhoud

Op 1 september 2021 wordt de nieuwe structuur en de organisatie van de tweede graad - in het kader van de modernisering van het SO - een feit.  Tegelijk gaan ook nieuwe leerplannen in voege op basis van de nieuwe eindtermen voor de basisvorming.

Vanaf het voorjaar 2021 starten de vakbegeleiders met implementatiesessies over de nieuwe leerplannen.

Doelstellingen

- leraren begrijpen de doelen voor de basisvorming (arbeidsmarktgerichte finaliteit) van wiskunde, wetenschappen en aardrijkskunde

- leraren kunnen deze doelen integreren binnen het aanbod van de basisvorming of eventueel specifiek gedeelte.


Werkvormen

1. individueel verwerven van de informatie via een opgenomen digitale toelichting.

2. vragenronde, op basis van de gegeven informatie.

Voor wie

Leerkrachten 2e graad SO die de vakken wetenschappen, wiskunde, aardrijkskunde of PAV geven voor de arbeidsgerichte finaliteit

Extra informatie

je kan alvast een inleidende filmpje bekijken