Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie 2e graad arbeidsmarktgerichte finaliteit: Moderealisatie en textielverzorging

Inhoud

Op 1 september 2021 wordt de nieuwe structuur en de organisatie van de tweede graad - in het kader van de modernisering van het SO - een feit. Het studieaanbod wijzigt op basis van de nieuwe matrix: er komen nieuwe studierichtingen bij en sommige oude verdwijnen, andere blijven bestaan maar met een gewijzigde inhoud. Tegelijk gaan ook nieuwe leerplannen in voege op basis van de nieuwe eindtermen voor de basisvorming, aangevuld voor het specifieke gedeelte, met cesuurdoelen en/of doelen afgeleid uit elementen van beroepskwalificaties.

In het najaar van 2020 organiseren alle scholen, met materialen ontwikkeld door de PBD-GO!, teamvergaderingen om de nieuwe structuur toe te lichten en aandacht te besteden aan wat dit voor de school betekent op het vlak van het studieaanbod.

Vanaf het voorjaar 2021 starten de vakbegeleiders met implementatiesessies over de nieuwe leerplannen.

Doelstellingen

Het opzet van deze sessies is dat leraren inzicht verwerven in: 
- de structuur en opbouw van de nieuwe leerplannen en de daarbij horende ondersteunende materialen in GO! Navigator;
- de doelstellingen die het onderwerp zijn van deze vorming:
o welke nieuwe leerplandoelen zijn er?
o wat zijn de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de vorige leerplannen?
o waar moeten we aandacht aan besteden bij de realisatie van de doelen?
o hoe ziet de aansluiting met de eerste graad (leerlijn) er uit? (indien van toepassing)
- de wijzigingen op het vlak van evaluatie
- de samenhang tussen de eigen inhoudelijke doelen met transversale doelen en eventueel met verwante inhoudelijke doelen.


Voor wie

Leerkrachten 2e graad BSO

  • Moderealisatie en textielverzorging: mode