Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten klassieke talen

Inhoud

Hoe betrek ik elke leerling in mijn les?

Waarop moet ik letten om goede materialen om het leren van mijn leerlingen te ondersteunen te identificeren?

Hoe zet ik deze het best in om de leerplandoelstellingen te bereiken?

Welke evaluatiemethodieken zijn het meest effectief voor mijn vak(kencluster)?

In het laatste decennium heeft onderzoek éénduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaastvindt – ga je interactief aan de slag met collega’s om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en we trainen in differentiëren, het ontdekken van alles aspecten van het leerplan, en nog veel meer … Alles is erop gericht je te sterken in je eerste jaar in het vakgebied dat je geeft.

Als leerkracht kan je door het volgen van deze interactieve sessies kennis en vaardigheden opdoen om te werken met de leerlijn,dit in interactie met collega’s waarbij je gecoacht wordt door professionele lesgevers.

Doelstellingen

Je kunt:

  • gericht informatie opzoeken in de virtuele ruimte en je abonneren op de nieuwsbrief GO! pro
  • de structuur en de componenten (zoals visie, beginsituatie, materiele vereisten, e.d.) van het leerplan toelichten
  • leerplandoelen vertalen naar lesdoelen en de bijhorende evaluatiepraktijk
  • didactische hulpmiddelen uit mijn specifieke context (leerboeken, eigen cursusmateriaal, eigen ontwerp e.d.) screenen op leerplangerichtheid
  • evalueren om het leren van leerlingen te ondersteunen en effectief zichtbaar maken (o.a. op basis van onderzoek)
  • vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes (competenties, indien van toepassing) leerplangericht kunnen evalueren
  • inspiratie opdoen door geschikte bronnen te raadplegen
  • reflecteren over de eigen lespraktijk (evt. door middel van intervisiemomenten)
  • een jaarplan opstellen

Voor wie

Secundair onderwijs:

  • Beginnende leerkrachten klassieke talen

Lesgevers

Gwen Steenkiste

Gwen Steenkiste werkt als pedagogisch begeleider binnen het GO!. Ze is begeleider voor Klassieke talen en Historisch bewustzijn.

Hoe inschrijven?

B21_IASX_KLT01

donderdag 29 oktober 2020 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Webinar


donderdag 11 februari 2021 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

0