Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

STEM op taal voor kleuters

De wereld ontdekken in een diverse kleuterklas én tegelijk taal stimuleren

Inhoud

STEM is in. Ook in kleuterklassen wordt aan Science-Technology-Engineering-Mathematics
gedaan. Maar kunnen mijn kleuters dat wel aan? En brengt dat wel op? In deze workshops zoomen
we in op de meerwaarde van STEM voor de taalontwikkeling van kleuters. We stellen een
benadering voor om tegelijk aan STEM én taal te doen, die uitvoerig is getest in 13 Vlaamse
kleuterklassen met heel wat meertalige kleuters en kleuters met een lage SES tijdens een
onderzoek van hogeschool ODISEE.

Recent onderzoek (Vandenbroeck, M, 2019) toont aan dat kleuters (in armoede) onvoldoende taalkansen krijgen in de klas. De voornaamste gebreken in dit taalaanbod zijn daarbij o.a. 

 • weinig kwalitatieve taalleerkansen;
 • amper erkenning van de thuistaal;
 • belemmerende invloed van de groepsgrootte en drukte.

Tijdens de eerste doe- en luisterworkshop (volledige dag) ligt in de voormiddag het accent op
STEM, in de namiddag op taal. Je ervaart de benadering zelf tijdens een demo, je analyseert
videofragmenten met goede voorbeelden, en je oefent kernvaardigheden actief in. De deelnemers
gaan naar huis met een voorbeeldthema dat tijdens de workshop samen voorbereid werd. Het doel
is dit STEM op taal thema uit te voeren in de praktijk.
Tijdens de tweede doe- en luisterworkshop (halve dag) wordt vertrokken vanuit de ervaringen en
inzichten van de deelnemers bij het uitvoeren van het STEM op taal thema. De deelnemers worden
3 / 5
uitgedaagd op basis van hun ervaringen een eigen onderzoekscyclus of ontwerpcyclus te
ontwerpen. Hierbij is de voortdurende koppeling tussen theorie en praktijk een sterke meerwaarde
in de workshop. De deelnemers krijgen hierbij sterk de kans hun expertise te delen en nieuwe
netwerken op te bouwen.

Doelstellingen

 • Je kan een aantal gebruikte taalondersteunende technieken aangeven bij een voorbeeldthema
 • Je kan een voorbeeldthema toepassen dat aangepast is aan meertalige kleuters en kleuters
  met een lage SES
 • Je kan met behulp van een observatieschema STEM-doelen en taaldoelen evalueren bij jouw
  kleuters

Werkvormen

Een doe- en luisterworkshop waarbij de deelnemers kansen krijgen om ideeën te delen. De
deelnemers worden uitgedaagd om als innovators/makers samen te werken in een stimulerende
leeromgeving.

Voor wie

BaO

 • leerkrachten kleuteronderwijs
 • STEM + techniekcoaches
 • directies
 • zorgcoördinatoren

Extra informatie

      

Lesgevers

Marlies Algoet; Thijs Eeckhout; Helena Taelman Odisee


Thijs Eeckhout is docent Wereldoriëntatie en STEM aan de Odisee hogeschool. Hij is een actief lid
van de onderzoeksgroep ExploRatio, die zich richt op het stimuleren van kritisch en creatief denken
over wetenschap en maatschappij bij leerlingen en studenten. Thijs Eeckhout werkt ook als
lerarenopleider binnen de educatieve bachelor in het lager en het kleuteronderwijs. Zijn
onderzoeksinteresse ligt o.a. bij STEM in het basisonderwijs en ‘outdoor learning’.


Marlies Algoet is taaldocent en onderzoeker aan de Odisee hogeschool. Ze is taalexpert
kleuteronderwijs en schreef het boek Maximaal Megataal. Tips voor meer taal, meer denken en
meer onderwijstijd in de tweede en derde kleuterklas (Garant, 2016). Naast het stimuleren van
rijke taaldenkgesprekken, ligt haar onderzoeksinteresse bij het bevorderen van ontluikende
geletterdheid en socio-emotionele ontwikkeling (Het Toverbos) vooral bij kansarme kleuters in een
superdiverse omgeving.


Helena Taelman is taaldocent en onderzoeker aan de Odisee hogeschool. Ze focust graag op de
mondelinge taalvaardigheid in de kleuterklas, met bijzondere aandacht voor woordenschat. Verder
blogt ze op de blog kleutergewijs, en ijvert ze voor een betere brug tussen onderzoek en praktijk.

Hoe inschrijven?

B20_IBAX_STK01

dinsdag 28 januari 2020 van 9:00 uur tot 16:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

dinsdag 18 februari 2020 van 9:00 uur tot 12:00 uur

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel

140
Inschrijven