Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

STEM op taal voor kleuters

De wereld ontdekken in een diverse kleuterklas én tegelijk taal stimuleren

Inhoud

STEM is in. Ook in kleuterklassen wordt aan Science-Technology-Engineering-Mathematics
gedaan. Maar kunnen mijn kleuters dat wel aan? En brengt dat wel op? In deze workshops zoomen
we in op de meerwaarde van STEM voor de taalontwikkeling van kleuters. We stellen een
benadering voor om tegelijk aan STEM én taal te doen, die uitvoerig is getest in 13 Vlaamse
kleuterklassen met heel wat meertalige kleuters en kleuters met een lage SES tijdens een
onderzoek van hogeschool ODISEE.

Recent onderzoek (Vandenbroeck, M, 2019) toont aan dat kleuters (in armoede) onvoldoende taalkansen krijgen in de klas. De voornaamste gebreken in dit taalaanbod zijn daarbij o.a. 

 • weinig kwalitatieve taalleerkansen;
 • amper erkenning van de thuistaal;
 • belemmerende invloed van de groepsgrootte en drukte.

Tijdens de eerste doe- en luisterworkshop (volledige dag) ligt in de voormiddag het accent op
STEM, in de namiddag op taal. Je ervaart de benadering zelf tijdens een demo, je analyseert
videofragmenten met goede voorbeelden, en je oefent kernvaardigheden actief in. De deelnemers
gaan naar huis met een voorbeeldthema dat tijdens de workshop samen voorbereid werd. Het doel
is dit STEM op taal thema uit te voeren in de praktijk.
Tijdens de tweede doe- en luisterworkshop (halve dag) wordt vertrokken vanuit de ervaringen en
inzichten van de deelnemers bij het uitvoeren van het STEM op taal thema. De deelnemers worden
3 / 5
uitgedaagd op basis van hun ervaringen een eigen onderzoekscyclus of ontwerpcyclus te
ontwerpen. Hierbij is de voortdurende koppeling tussen theorie en praktijk een sterke meerwaarde
in de workshop. De deelnemers krijgen hierbij sterk de kans hun expertise te delen en nieuwe
netwerken op te bouwen.

Doelstellingen

 • Je kan een aantal gebruikte taalondersteunende technieken aangeven bij een voorbeeldthema
 • Je kan een voorbeeldthema toepassen dat aangepast is aan meertalige kleuters en kleuters
  met een lage SES
 • Je kan met behulp van een observatieschema STEM-doelen en taaldoelen evalueren bij jouw
  kleuters

Werkvormen

Een doe- en luisterworkshop waarbij de deelnemers kansen krijgen om ideeën te delen. De
deelnemers worden uitgedaagd om als innovators/makers samen te werken in een stimulerende
leeromgeving.

Voor wie

BaO

 • leerkrachten kleuteronderwijs
 • STEM + techniekcoaches
 • directies
 • zorgcoördinatoren

Extra informatie