Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Module 2: Niet – bindend advies arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid

Module binnen het professionaliseringstraject trajectbegeleiding duaal leren

Inhoud

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 moet elke delibererende klassenraad in een studierichting die deel uitmaakt van de arbeidsmarktgerichte opleidingen of de opleidingen dubbele finaliteit een advies geven over arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid én dit in het eerste jaar van de tweede graad, in het tweede jaar van de tweede graad en in het eerste jaar van de derde graad en dit ongeacht of de school duale leerwegen aanbiedt. Dit advies maakt onlosmakelijk deel uit van de onderwijsloopbaanbegeleiding van de leerling.

In deze infosessie behandelen we de begrippen  “arbeidsbereid” en “arbeidsrijp” in de specifieke context van duaal leren. We zoomen in op de samenhang tussen deze twee items die niet noodzakelijk met elkaar verbonden zijn. We bekijken wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om het advies gefundeerd vorm te geven. Zodoende verwerven we inzicht in de verschillende competenties die hierin dienen meegenomen te worden. Dit met het oog op het succesvol doorlopen van het duale traject door van meet af aan grondig de beginpositie in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is de leerling een volwaardige keuze aan te reiken tussen twee leerwegen: een regulier traject en een duaal traject.

Concreet biedt deze vorming de tools aan om de beginsituatie van de leerlingen helder te krijgen en het traject mee vorm te geven. Dit wordt toegelicht aan de hand van het overlopen van de mogelijke screeningstools duaal leren die deze handvaten aanreiken.

Doelstellingen

  • De deelnemers krijgen een beeld van de mogelijkheden om met screening en tools aan de slag te kunnen gaan om op een gefundeerde basis een advies uit te brengen over arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid.

Voor wie

Voor deelnemers aan het professionaliseringstraject trajectbegeleiding duaal leren:

  • Trajectbegeleiders (duaal leren)
  • Leerkrachten (duaal leren)

Extra informatie

Het professionaliseringstraject duaal leren bestaat uit 10 modules. De deelnemer neemt aan minstens 5 modules deel. De kostprijs voor deelname aan het professionaliseringstraject bedraagt 150 EUR, ongeacht het aantal modules waaraan je deelneemt

Inschrijven doe je per module. 

Gelieve je laptop of tablet mee te brengen.