Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Professionaliseringstraject trajectbegeleiding duaal leren

Inhoud

Dit schooljaar wordt duaal leren definitief uitgerold. De trajectbegeleider is in duaal leren de sleutelfiguur en de bewaker van het gehele duale proces. De noodzaak om jongeren te begeleiden in deze onderwijsvorm i.f.v. leren op de werkvloer en ontwikkeling is heel uitgesproken. Dit veronderstelt maatwerk en resultaatgerichtheid. Voor iedere jongere dient een individueel, aangepast stappenplan te worden uitgetekend. De jongere moet hierin alle kansen krijgen om het eigenaarschap te kunnen opnemen zodat een volwaardige participatie in het arbeidscircuit kan gerealiseerd worden. Trajectbegeleiding veronderstelt daarnaast ook een hoge mate van netwerking en verregaande gestructureerde vormen van samenwerking met verschillende instanties en/of bedrijven.

Om een traject op maat van iedere jongere uit te bouwen, is een kwaliteitsvolle intake en screening van primordiaal belang. Interesses, arbeidsrijpheid, motivatie en competenties moeten in kaart gebracht worden. Wil men een jongere in alle aspecten van zijn persoonsontwikkeling kunnen begeleiden en hem gericht toeleiden, dan is het noodzakelijk om een brede waaier inlichtingen en relevante gegevens te verzamelen. Doelgericht informatie bundelen en de jongere oplossingsgericht coachen, optimaliseren de trajectbegeleiding.

Het voorgestelde vormingstraject biedt een antwoord op het professionaliseren van de trajectbegeleider door deze de informatie en tools omtrent pedagogisch-didactische vaardigheden en de coachende competenties aan te bieden.

Het GO! voorziet in een professionaliseringstraject voor zowel de beginnende als de ervaren trajectbegeleiders in Duaal leren. Vragen zoals hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt of info over hoe je het matchings- en begeleidingsproces met de leerlingen aanpakt vinden hier hun plaats.

De deelnemer engageert zich samen met de directeur om aan minstens vijf modules deel te nemen.

Programma:

Voor informatie over de workshops en inschrijving ga je naar de infofiches van de module. 

Doelstellingen

Voor wie

  • Trajectbegeleiders duaal leren
  • Leraren duaal leren

Extra informatie

Het professionaliseringstraject duaal leren bestaat uit 10 modules. De deelnemer neemt aan minstens 5 modules deel. De kostprijs voor deelname aan het professionaliseringstraject bedraagt 150 EUR, ongeacht het aantal modules waaraan je deelneemt

Inschrijven doe je per module.