Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten PAV

Inhoud

Hoe betrek ik elke leerling in mijn les?

Waarop moet ik letten om goede materialen om het leren van mijn leerlingen te ondersteunen te identificeren?

Hoe zet ik deze het best in om de leerplandoelstellingen te bereiken?

Welke evaluatiemethodieken zijn het meest effectief voor mijn vak(kencluster)?

In het laatste decennium heeft onderzoek éénduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaastvindt – ga je interactief aan de slag met collega’s om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en we trainen in differentiëren, het ontdekken van alles aspecten van het leerplan, en nog veel meer … Alles gericht op je te sterken in je eerste jaar in het vakgebied dat je geeft.

Als leerkracht kan je door het volgen van deze interactieve sessies kennis en vaardigheden opdoen om te werken met de leerlijn,  dit in interactie met collega’s waarbij je gecoacht wordt door professionele lesgevers.

Doelstellingen

Je kunt:

 • gericht informatie opzoeken in de virtuele ruimte en je abonneren op de nieuwsbrief GO! pro
 • de structuur en de componenten (zoals visie, beginsituatie, materiele vereisten, e.d.) van het leerplan toelichten
 • leerplandoelen vertalen naar lesdoelen en de bijhorende evaluatiepraktijk
 • didactische hulpmiddelen uit mijn specifieke context (leerboeken, eigen cursusmateriaal, eigen ontwerp e.d.) screenen op leerplangerichtheid
 • evalueren om het leren van leerlingen te ondersteunen en effectief zichtbaar maken (o.a. op basis van onderzoek)
 • vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes (competenties, indien van toepassing) leerplangericht kunnen evalueren
 • evalueren om het leerproces van leerlingen te ondersteunen
 • inspiratie opdoen door geschikte bronnen te raadplegen
 • reflecteren over de eigen lespraktijk (evt. door middel van intervisiemomenten)
 • een jaarplan opstellen

Voor wie

Secundair onderwijs

 • beginnende leerkrachten PAV

Extra informatie

Deze aanvangsbegeleiding bestaat uit 2 te volgen sessies: één in september en één in januari. Ze wordt 3 keer georganiseerd op verschillende locaties. Schrijf je in voor één van deze 3 mogelijkheden. 

Lesgevers

Patrick De Roeck

Patrick De Roeck is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij de PBD-GO!. Hij staat in voor het vak PAV en is regiobegeleider voor scholengroep 16.

Hoe inschrijven?

B20_IASX_PAV02

vrijdag 20 september 2019 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Busleyden Atheneum - Campus Stassart
Wollemarkt 36
2800 Mechelen

vrijdag 24 januari 2020 van 9:30 uur tot 15:30 uur

Busleyden Atheneum - Campus Stassart
Wollemarkt 36
2800 Mechelen

0

B20_IASX_PAV03

maandag 23 september 2019 van 9:30 uur tot 15:30 uur

KTA 1 Hasselt
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

maandag 20 januari 2020 van 9:30 uur tot 15:30 uur

KTA 1 Hasselt
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

0

B20_IASX_PAV01

dinsdag 24 september 2019 van 9:30 uur tot 15:30 uur

KTA Brugge
Rijselstraat 7
8200 Brugge

dinsdag 21 januari 2020 van 9:30 uur tot 15:30 uur

KTA Brugge
Rijselstraat 7
8200 Brugge

0