Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Stiltemakers en stille ruimtes in de klas en op school, hoe doe je dat?

Stiltemakers en stille ruimtes in de klas en op school

Inhoud

  

Stilte…

om rust temidden van onrust te ervaren,

om alert en ontspannen te zijn,

om zicht te krijgen op je vooroordelen,

om je niet te verliezen in alles wat er op je afkomt,

om te luisteren naar jezelf en anderen,

Onderwijs is dynamisch, net als de maatschappij waarin kinderen en jongeren opgroeien. Kinderen en jongeren worden continu blootgesteld aan prikkels en informatie via tv, tablet, smartphone…, en nemen deel aan tal van buitenschoolse activiteiten. In de klas zorgen stimulerende en actieve werkvormen zoals hoeken- en groepswerk voor een fijne leerdynamiek binnen de klasgroep.

In vrijwel alle klassen zitten leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. In vrijwel elke klas voelt elke leerling en elke leerkracht zich een keertje overprikkeld. In vrijwel elke klas is er naast ruimte voor actie en afwisseling, ook nood aan ruimte voor rust en structuur, relaxatie, en zelfregulatie.

Het inzetten van stiltemakers in de klas, of het organiseren van stilteplekken en stille ruimtes op scholen draagt bij tot een beter welbevinden, een hogere concentratie en een bewustzijnsverruiming bij zowel leerlingen als leerkrachten.

Tijdens deze nascholing maak je kennis met:

 • stiltemakers in de klas: je staat stil bij het belang van stiltemomenten tussen de actieve werkvormen door, ontdekt en ervaart oefeningen en materialen die je kan inzetten om leerlingen te helpen ontprikkelen, ontladen, ontspannen, focussen…
 • stilteplek in de klas: sommige kinderen en jongeren raken sneller overprikkeld dan andere. Ze kunnen zich dan boos, verdrietig, opstandig… voelen. Deze emoties kunnen hun leerproces en hun concentratievermogen tijdelijk in de weg staan. Een stilteplek in de klas geeft deze kinderen en jongeren de ‘ruimte’ en de mogelijkheid om eerst tot rust te komen en nadien terug te keren naar de groep en de taak van dat moment.
 • stille ruimte op school: je ontdekt hoe je een stille ruimte kan creëren op school, wat de voordelen zijn (preventief en herstelgericht) en hoe  ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie kunnen bijdragen aan een positief klimaat op de speelplaats en in de klas.

 

Wat ontdek je en neem je mee?

 • enkele kant–en–klare oefeningen die kunnen gebruikt worden in de klas door de leraar en zelfstandig door kinderen en tieners op stilteplekken en in stille ruimtes
 • informatie over het belang van  en de positieve effecten van stilte op scholen
 • ideeën voor de inrichting van een stilteplek in de klas en/of stille ruimte op schoolbijkomende inspiratie, zelfregulerende materialen en praktijkvoorbeelden

Wat zeggen deelnemers over de opleiding?

 • de nascholing gaf me andere en bijkomende inzichten over de aanpak van elk kind
 • vlotte afwisseling tussen lesmomenten: lezen, samenwerken, actie, doceren, rust, pauze, vrij verkennen materiaal… een aanrader
 • in een kleine groep werd er constructief, aangenaam en ontspannen gewerkt
 • eender welke vraag / bedenking kon geformuleerd worden
 • er werd op een fijne en rustige manier voldoende stilgestaan bij de verschillende leeftijdsgroepen (kleuter, basis en secundair) en de achtergrond van de deelnemers

Doelstellingen

Je kunt:

 • kinderen en tieners begeleiden op hun weg naar een gezonder lichaams- en zelfbewustzijn
 • kinderen en tieners vanuit een positieve benadering stimuleren tot zelfreflectie
 • een stille ruimte integreren op school die bijdraagt aan een positief leef- en schoolklimaat

Voor wie

BaO, SO, BuO

 • Leraren
 • Zorgleraren
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerlingbegeleiders
 • Schoolleiders

Lesgevers

Evi Saerens

Evi geeft al enkele jaren yoga- en relactielessen aan kinderen, tieners en volwassenen. Naast diverse opleidingen kinder – en tieneryoga, heeft ze ook de opleidingen kinder- en jongerencoach,   Deugdenyoga, Yin Yoga en Yoga as Medicine met succes afgerond. In haar praktijk begeleidt ze kinderen, jongeren en volwassenen via (therapeutische) yoga, coaching, relactie-ateliers en reiki.

Evi heeft ook jarenlange ervaring als leraar in GO!-scholen