Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanbod voor openbare ondersteuningsnetwerken

Inhoud

Competentiebegeleiders hebben expliciet de opdracht om te werken aan expertiseontwikkeling in de ondersteuningsnetwerken. Ook dit schooljaar hebben de competentiebegeleiders een professionaliseringsaanbod en een begeleidingsaanbod uitgewerkt. 

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven kan je op de link klikken. Indien er nog geen link beschikbaar is, kan er nog niet ingeschreven worden. De link wordt binnenkort opengesteld, dus hou deze pagina zeker in de gaten!

PROFESSIONALISERINGSAANBOD

Algemeen aanbod

Gedrag

IAC

Type 2

ASS


BEGELEIDINGSAANBOD

Naast het professionaliseringsaanbod kunnen ondersteuners een beroep doen op compentiebegeleiders wanneer zij specifieke vragen hebben naar afstemming of ondersteuning.

  • Afstemming tussen CLB en ondersteuningsteam: Binnen het ondersteuningsmodel zijn heel wat partijen betrokken. Het is een hele uitdaging om alle partijen op elkaar afgestemd te krijgen. De competentiebegeleiders staan paraat om ondersteuningsteams en CLB te begeleiden in deze zoektocht naar afstemming.  Bij interesse neem je contact op met Femke (femke.borremans@g-o.be).
  • Begeleiding IAC: Leerlingen met een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs kunnen, na afweging van redelijkheid, terecht in het gewoon onderwijs. Zij verlaten het gemeenschappelijk curriculum en de school staat voor de opdracht om, in samenspraak met alle betrokkenen, een individueel aangepast curriculum vorm te geven. Ondersteuners nemen hierin een belangrijke rol op. Ondersteuners en ondersteuningsteams kunnen beroep doen op de competentiebegeleiders om hen bij dit proces (van afweging van redelijkheid tot het opstellen en uitrollen van een IAC) te begeleiden. Bij interesse neem je contact op met Evy (evy.beniest@g-o.be) of Femke (femke.borremans@g-o.be).
  • Begeleidingen T2/T3/T9: Ondersteuners die leerlingen en leerkrachten in functie van een bepaalde problematiek (T2/T3/T9) begeleiden en hierbij specifieke ondersteuning wensen, kunnen hiervoor eveneens terecht bij de competentiebegeleiders. Bij interesse neem je contact op met:

Zit je nog met andere begeleidings- of professionaliseringsvragen? Neem contact op met Femke (femke.borremans@g-o.be). 

Doelstellingen

Voor wie