Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nieuwe Autoriteit

Een pedagogiek voor de 21ste eeuw

Inhoud

De Israëlische psycholoog Haim Omer ontwikkelde een pedagogiek die een werkelijk alternatief biedt voor de falende klassieke autoriteit. Zijn antwoord is geen softe aanpak, geen ontkenning van autoriteit, maar een 'nieuwe autoriteit', die kordaat en warm tegelijk is.

Leerlingen die het moeilijk hebben om gezag te aanvaarden, gedragen zich soms alsof ze op zoek zijn naar een school of klas zonder regels. Maar net zij kunnen tot rust komen als ze beseffen dat de volwassenen in hun omgeving vastbesloten zijn om het niet op te geven met hen. 

David Herpoelaert, psycholoog en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, legt uit hoe je de principes van Nieuwe Autoriteit kunt toepassen in de context van onderwijs. Een must voor leidinggevenden, leraren en opvoeders die op zoek zijn naar een pedagogiek die hen ondersteunt in een houding van 'waakzame zorg'.

Deze nascholing bevat 1 introductie en 4 verschillende verdiepingsdagen. De verdiepingen zijn gericht op deelnemers die de introductie hebben gevolgd.

Tijdens het eerste trimester zijn er drie kansen om de introductie te volgen:

 • op maandag 5 november 2018 van 9.15 tot 16.00 uur.
 • op donderdag 22 november 2018 van 9.15 tot 16.00 uur.
 • op donderdag 13 december 2018 van 9.15 tot 16.00 uur.

Tijdens het tweede en derde trimester krijg je dan de gelegenheid om een of meer van de 4 verdiepingsdagen te volgen.

 1. Nieuwe Autoriteit en Zelfcontrole: het ijzer smeden wanneer het koud is. Soms lijken we de controle te verliezen wanneer machteloosheid ons overmant. In deze sessie wordt er dieper ingegaan op de technieken om op een geweldloze en standvastige manier provocerend gedrag het hoofd te bieden. Op dinsdag 5 februari 2019 van 9.15 tot 16 uur.
 2. Nieuwe Autoriteit en Ondersteuningsnetwerken: It takes a village to raise a child. We staan er niet alleen voor wanneer geweld aangepakt wordt. Via het zoeken van steun binnen en buiten de school kunnen we een krachtdadig antwoord bieden op destructief gedrag. Tijdens deze sessie stellen we ons de vraag hoe we steun verwerven op school en hoe we ouders en anderen motiveren als hulptroepen in ons verlangen een veilig schoolklimaat te scheppen. Op donderdag 14 maart 2019 van 9.15 tot 16 uur.
 3. Nieuwe Autoriteit en Pick your Battles: de 'aankondiging', de 'sit-in' en de 'aanwezige schorsing'. Wanneer gericht vragen niet meer helpt, nemen we als autoriteitsfiguren eenzijdige actie. In deze sessie oefenen we specifieke technieken die vanuit het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit uitgewerkt zijn om krachtig en geweldloos onze kinderen en jongeren duidelijk te maken dat het (zelf) destructief gedrag aangepakt wordt. Op dinsdag 23 april 2019 van 9.15 tot 16 uur.
 4. Nieuwe Autoriteit en Hechting: samen strijden voor een veilige samenleving. Een veilige hechting is een voorwaarde om tot een gezond evenwicht tussen autonomie en verbondenheid te komen. Leerkrachten hebben met hun stijl invloed op het hechtingspatronen bij kinderen en jongeren. In deze sessie onderzoeken we verschillende stijlen en hun effect op hechting. We oefenen de basisprincipes van Nieuwe autoriteit om voor collega’s en kinderen van de school een plaats te maken waar het fijn en veilig vertoeven is. Op dinsdag  21 mei 2019 van 9.15 tot 16 uur.
Doelstellingen

 1. Je kent de principes van de Nieuwe Autoriteit door en door en kan ze ook aan anderen uitleggen.
 2. Je ziet op welke manier praktische vertalingen en toepassingen mogelijk zijn in je instelling.
 3. Je kunt in je instelling het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit uitdragen en verspreiden.

Voor wie

Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs (voltijds en deeltijds) en internaten

 • leidinggevenden
 • middenkader
 • leraren
 • opvoeders

Extra informatie

Lunchbroodje inbegrepen.

Hoe inschrijven?

B19_ILOS_NAT06

dinsdag 23 april 2019 van 9:15 uur tot 16:00 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

85