Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Burn-out van personeelsleden voorkomen

Inhoud

Als leidinggevende kun je een belangrijk verschil maken in het voorkomen en opvangen van burn-out. Zowel door structurele als door individuele maatregelen.

In deze vorming wordt aandacht gegeven aan de positie van de leidinggevende, de organisatie van de school en de zorg voor het personeel. En ook aan hoe de dynamiek werkt waardoor je energie verliest en in een burn-out terecht kan komen.

Je krijgt inzicht in wat een burn-out precies is: het onstaan en de gevolgen ervan. Want als leidinggevende ben je goed geplaatst om de eerste signalen van  burn-out te herkennen en te bespreken met personeelsleden.

Daarnaast krijg je tips over hoe je een burn-out kan voorkomen of het verloop van een burn-outproces kan onderbreken.

Je krijgt een Plan van Aanpak op het niveau van de werknemer en op het niveau van de organisatie.

Tenslotte wordt  een tipje van de sluier opgelicht over hoe je je voordeel kan doen met stress. Want stress kan – als je er tenminste goed mee omgaat - je krachtiger en slimmer maken.

Doelstellingen

  • Je bent alert voor de kenmerken van een dreigende burn-out.
  • Je kent passende structurele maatregelen om burn-outs in je instelling te beperken.
  • Je kunt personeelsleden met een risico op burn-out detecteren en op maat begeleiden.

Voor wie

Leidinggevenden van alle niveaus

Extra informatie

Lunchbroodje inbegrepen.


Lesgevers

Dominique Roos

Dominique Roos is de stichter van AMODO: Centrum voor vorming, counseling, bemiddeling en therapie.
AMODO geeft ondersteuning aan professionals uit de onderwijswereld.