Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Werken aan welbevinden bij jongeren dankzij positieve motivatie

Inhoud

Leerlingen motiveren is belangrijk in het onderwijs. Het aantal leerlingen met motivatieproblemen groeit en hen ondersteunen en stimuleren vormt een grote uitdaging voor leraren.

We hebben van nature nog te veel de neiging om situaties te problematiseren terwijl het voor menselijke groei veel effectiever is om aandacht te besteden aan positieve ervaringen.

In deze sessie staan we stil bij de vraag hoe we onze leerlingen zo positief mogelijk motiveren opdat hun ervaringen met het onderwijs gelukkig en bevredigend zijn. Activiteiten die invloed hebben op de leerprestaties worden gecombineerd met activiteiten gericht op het ontwikkelen van welbevinden.

Dit welbevinden geeft veerkracht waardoor leerlingen een soort reserve opbouwen, die hen niet alleen in staat stelt om met dagelijkse stress om te gaan, maar ook om moeilijke schoolse opdrachten en gebeurtenissen te doorstaan en te overwinnen.

Naast het psychisch welbevinden wordt ook het sociaal welbevinden verhoogd. Er is zo bij de leerlingen niet alleen sprake van een positieve kijk op zichzelf maar ook op hun medeleerlingen (positief pedagogisch schoolklimaat).

Door de relatief korte, eenvoudige activiteiten en methodieken in deze sessie, kan je invloed uitoefenen op het welbevinden van de leerlingen en op hun studiemotivatie, studiesucces en intra-persoonlijke kwaliteiten.

Dat verhoogt niet alleen het welbevinden van je leerlingen, maar ook op dat van jezelf en van je collega’s

In deze sessie hanteer je inzichten uit de positieve psychologie. De gebruikte methodieken en  activiteiten hebben een sterk wetenschappelijke fundering en empirische basis. Ze worden gedoceerd aan het Centrum voor Positieve Psychologie aan de Universiteit van Pennsylvania en de Stanford University. 

We focussen op deze doelgroep omdat in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs (= vroege adolescentie) de cognitieve schema's in het jongeren brein nog niet vastliggen

Doelstellingen

  • Je kent de werking van het brein (en de invloed van emoties) van (vroeg)adolescenten.
  • Je hebt inzicht in de wijze waarop positieve denkschema’s zich ontwikkelen bij (vroeg)adolescenten e kan deze ontwikkeling actief ondersteunen.
  • Je kan leerlingen bijstaan in het handhaven van een positieve gemoedstoestand tijdens negatieve gebeurtenissen en als dusdanig de (leer)prestatie positief te beïnvloeden.

Je hebt oog voor leerlingen die een negatieve motivatie hanteren en ontwikkelen en bent in staat deze om te zitten in een positieve.

Voor wie

Basisonderwijs en Secundair onderwijs

  • Leraren 3de graad BaO
  • Leraren 1ste graad SO
  • zorgcoördinatoren,
  • leerlingenbegeleiders.

Extra informatie

Lunchbroodje inbegrepen

Lesgevers

Dominique Roos

Dominique Roos is de stichter van AMODO: Centrum voor vorming, counseling, bemiddeling en therapie.
AMODO geeft ondersteuning aan professionals uit de onderwijswereld.