Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Het 4 lademodel: sanctiebeleid in het SO

Inhoud

Gedragsproblemen van leerlingen komen minder voor in scholen met een helder sanctiebeleid en een positief schoolklimaat. Het 4 lademodel is een instrument om aan beide basisvoorwaarden te werken.

De basis van het 4 lademodel is een lege structuur die elk schoolteam voor zichzelf invult. Het gaat om een indeling van overtredingen in 4 gesloten categorieën volgens de objectieve criteria 'ernst' en 'frequentie'. Het team legt gezamenlijk vast welke overtredingen boven of onder de lijn van de ernst liggen. Het 'gewicht' van een overtreding hangt niet af van toevallige omstandigheden, van emoties van personeelsleden of van de intentie van de overtreder.

Bij elke categorie van overtredingen behoort een passende aanpak. Enerzijds moet onmiddellijk een zichtbaar signaal gegeven worden over de ernst van de overtreding (de 'kleur'). Anderzijds is een zorgvuldige maatregel noodzakelijk om herstel te brengen en om gewenst gedrag aan te leren. Passende signalen en maatregelen worden ondergebracht in 4 'lades', die gelinkt worden aan de 4 categorieën. De lades worden voortdurend aangevuld met voorbeelden van goede praktijk door én voor personeelsleden.

Tijdens de nascholing leert een schoolteam op een pedagogische studiedag of personeelsvergadering om overtredingen in te delen volgens hun objectief gewicht en om die te verbinden met passende signalen en maatregelen. Er worden afspraken gemaakt over hoe de lades praktisch gevuld en toegankelijk gemaakt kunnen worden.

De basisprincipes van het 4 lademodel zijn dat elke overtreding apart behandeld wordt, dat signalen en maatregelen enkel uit de passende lade gehaald mogen worden, dat schoolregels door alle personeelsleden gezamenlijk gedragen worden, dat de leerkracht autonoom is wat betreft het opstellen van eigen klasregels en dat personeelsleden die hulp nodig hebben solidair ondersteund worden. Het doel van het beleid is om leerlingen met 'warme kordaatheid' te tonen hoe ze de beste kansen hebben op een goede schoolloopbaan.

In het Huis van het GO! is de nascholing ook beschikbaar als 'Train de trainer' als je de vorming graag zelf in je team geeft.

 

Doelstellingen

  • Je kunt het 4 lademodel gebruiken om de ernst van een overtreding te bepalen en voor elke situatie passende maatregelen te voorzien
  • Je kunt het schoolteam op 1 lijn brengen om eenduidig, voorspelbaar en rechtvaardig om te gaan met gedragsproblemen van leerlingen
  • Je kunt succesvolle interventies van personeelsleden ter beschikking stellen van het hele team zodat met elke leerling flexibel en met zorg aan gewenst gedrag gewerkt kan worden

Voor wie

Secundair onderwijs
  • leidinggevenden
  • schoolteams
  • internaten: enkel op maat


Extra informatie

Het cahier 'Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school: een 4 lademodel' (Politeia) is in de prijs begrepen.

Het tarief voor een sessie van 3 uren is € 250 voor een team op maat van de school.