Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

DBSO: netwerkdagen winkelbediende

Netwerk uitwisseling didactisch materiaal

Inhoud

In de voorgaande schooljaren is er via netwerking intensief ingezet op het concept “opdrachtfiche”, het vertalen van de doelstellingen uit de opleidingenstructuur naar concrete lesdoelen, het uitwerken van een leerlijn, het bepalen van evaluatiemethodieken, het uitwerken van evaluatiecriteria… Met deze verworven kennis en vaardigheden zijn de leraren in de diverse centra aan de slag gegaan om het didactisch materiaal verder te concretiseren en te ontwikkelen.

De bedoeling van deze netwerkdag is om de verdere realisaties te bespreken en didactisch materiaal, ideeën… uit te wisselen met de collega’s.

Om tot efficiënte uitwisseling te komen, is een deelname van minimum vijf centra noodzakelijk.

Doelstellingen

Je wisselt ideeën, didactisch materiaal… uit in het netwerk.

Voor wie

DBSO-opleidingen winkelbediende, aanvuller, kassier, verkoper

  • leraren BGV aanvulwerk, presentatiewerk, klantencontact, kassawerk, verkoop

Extra informatie

  • De deelnemers worden verzocht om hun eigen laptop/tablet ... mee te brengen.
  • Van de deelnemers wordt een positieve ingesteldheid en een actieve inbreng verwacht.