Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Competenties in het Nederlands: leerplanimplementatie taakgerichte aanpak

Inhoud

Wil jij je leerlingen actief en gemotiveerd aan de slag laten gaan met de nieuwe eindtermen eerste graad?

In deze nascholing ontdek je mogelijkheden om, vertrekkend van jouw lesonderdelen, tot een aanpak te komen die de leerlingen taakgericht aan de slag doet gaan.

Je daagt ze uit om de belangrijkste leerstof productief te gebruiken in een nieuwe situatie. Je zet stappen om de leerlingen geïntegreerd hun vaardigheden te doen inzetten. Daardoor krijg je meer te zien van wat je leerlingen kunnen en van wat ze nog aan ondersteuning nodig hebben.   

Doelstellingen

  • Je kunt de eindtermen eerste graad 'Competenties in het Nederlands' omzetten in concrete taaltaken.
  • Je kunt de leerlingen ondersteunen bij de verschillende kenniscomponenten, op basis van hun leernoden. 
  • Je kunt de taaltaken vormgeven volgens het correcte beheersingsniveau. 
  • Je kunt de taaltaken opvolgen door middel van evaluatie en feedback. 

Voor wie

Secundair onderwijs: 1e graad A- en B-stroom

  • leerkrachten Nederlands

Extra informatie

Om het leren te doen aansluiten bij je persoonlijke professionaliseringsdoelen, vragen we om jouw lesmateriaal mee te brengen.

Omdat we de basisdocumenten, leerplannen en bijlagen van de nascholing enkel digitaal ter beschikking stellen, is het essentieel een laptop mee te brengen, met toegang tot de GO! navigator, en liefst ook oortjes voor het beluisteren van audiovisueel materiaal.

Lesgevers

Jan Lecocq

Jan Lecocq is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Hij staat in voor het vak Nederlands en voor het onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers.

Hoe inschrijven?

B19_ISAX_ITN01

vrijdag 9 november 2018 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

0