Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Nodo+ als hefboom voor taalgericht vakonderwijs in de (vervolg)school

Inhoud

Nodo staat voor Nederlands Op De Opleidingsvloer.

Oorspronkelijk was het een taalcoachingstraject binnen de beroepsopleiding van de VDAB  (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling). Het doel was om de instructeurs de nodige competenties bij te brengen om laagtaalvaardige cursisten goed te kunnen begeleiden.

Het is een inspirerend voorbeeld. Niet alleen de inhouden van Nodo+, maar ook de aanpak is interessant: er wordt ingezet op coaching en op een sterke betrokkenheid van de leerkracht uit de vervolgschool.

Wij bekijken eerst wat Nodo+ precies inhoudt, dan bepalen wij de succesfactoren en bespreken de werking samen met collega’s die het in de school hebben georganiseerd.

Doelstellingen

  • Je verwerft inzicht in de inhouden en de aanpak van Nodo+ (Nederlands op de opleidingsvloer).
  • Je verwerft inzicht in de wijze waarop Nodo+ kan worden georganiseerd in de school.
  • Je verhoogt je inzicht in het traject door de interactie met collega’s uit scholen die het systeem hebben geïntroduceerd (kritische succesfactoren).

Voor wie

SO, OKAN

  • vervolgschoolcoaches

Extra informatie

Lunchbroodje is inbegrepen.

Breng je eigen laptop of tablet mee.

Lesgevers

Betty Mommen

Betty Mommen werkt sinds 2008 in Atheneum Hoboken als lesgeefster in de onthaalklas van en sinds twee jaar als taalcoach. Zij volgde een NodO+ opleiding bij de VDAB.

Jan Van der Vloedt

Jan Van der Vloedt werkte twintig jaar in de schrijvende pers en nu twee jaar als leraar OKAN in Atheneum Hoboken. Daar was hij van september tot december 2016 ook taalcoach a.i.