Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Servicedocument alfabetisering: een gedocumenteerd stappenplan

Inhoud

'Leren lezen is een mensenrecht.' Jongeren die nog niet kunnen lezen of schrijven in de moedertaal worden onder begeleiding van leraren in de OKAN-klassen gealfabetiseerd en krijgen zo kansen op onderwijs. Via een gedocumenteerd stappenplan volgens drie opeenvolgende fasen, leer je hoe je in de OKAN- en alfaklassen analfabete jongeren tussen 12 en 18 jaar kunt ondersteunen.

De ontwikkelingsdoelen werden netoverschrijded ontworpen door GO!, OVSG, POV en VUB. De pedagogisch-didactische wenken in het servicedocument dienen ter inspiratie voor de invulling in de klas.

Doelstellingen

Je kunt: 

  • inzicht verwerven in de drie fasen om jongeren te alfabetiseren
  • contacten leggen met andere leerkrachten die lesgeven aan analfabete jongeren
  • materiaal om jongeren te alfabetiseren uitwisselen.

Voor wie

Secundair onderwijs

  • gevorderde leraren in OKAN-klassen, die werken met analfabete nieuwkomers

Extra informatie

Breng indien mogelijk materiaal mee dat je gebruikt om ongeletterde jongeren te alfabetiseren. Je krijgt de mogelijkheid materiaal en ‘good practices’ met elkaar te delen.

Lesgevers

Kathleen Leemans

Kathleen Leemans is pedagogisch begeleider secundair onderwijs bij PBD-GO!. Ze staat in voor het vak Nederlands.

Eveline Carbone

Leerkracht KA Overpelt