Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten Nederlands

Inhoud

Hoe betrek ik elke leerling in mijn les?

Hoe kan ik geschikte materialen identificeren om het leren van de leerlingen te ondersteunen?

Hoe zet ik deze materialen in om de leerplandoelstellingen te bereiken?

Welke evaluatiemethodieken zijn het meest effectief voor mijn vak(kencluster)?

In het laatste decennium heeft onderzoek eenduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaatsvindt – ga je interactief aan de slag met collega’s om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en jezelf trainen in differentiëren, alle aspecten van het leerplan ontdekken en nog veel meer… Alles is erop gericht jou te versterken in jouw eerste jaren voor de klas.

Als leerkracht kan je door het volgen van deze interactieve sessies kennis en vaardigheden verwerven in interactie met collega’s, waarbij je gecoacht wordt door professionele lesgevers.

Doelstellingen

Je kunt:

  • gericht informatie opzoeken in de virtuele ruimte en je abonneren op de nieuwsbrief GO! pro;
  • de structuur en de componenten (zoals visie, beginsituatie, materiële vereisten, e.d.) van het leerplan toelichten;
  • leerplandoelen vertalen naar lesdoelen en de bijhorende evaluatiepraktijk;
  • didactische hulpmiddelen uit de specifieke context (leerboeken, eigen cursusmateriaal, eigen ontwerp e.d.) screenen op leerplangerichtheid;
  • evalueren om het leren van leerlingen te ondersteunen en effectief zichtbaar te maken (o.a. op basis van onderzoek);
  • vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes (competenties, indien van toepassing) leerplangericht evalueren;
  • inspiratie opdoen door geschikte bronnen te raadplegen;
  • reflecteren over de eigen lespraktijk (evt. door middel van intervisiemomenten);
  • een jaarplan opstellen.

Voor wie

Secundair onderwijs

  • beginnende leerkrachten Nederlands