Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvangsbegeleiding nieuwe en beginnende leerkrachten PAV

Inhoud

Hoe betrek ik elke leerling in mijn les?

Waarop moet ik letten om goede materialen om het leren van mijn leerlingen te ondersteunen te identificeren?

Hoe zet ik deze het best in om de leerplandoelstellingen te bereiken?

Welke evaluatiemethodieken zijn het meest effectief voor mijn vak(kencluster)?

In het laatste decennium heeft onderzoek éénduidig gewezen op het sterke verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en leerwinst bij leerlingen. In deze tweedaagse workshop – waarvan de eerste dag in het eerste semester en de tweede dag in het tweede semester plaastvindt – ga je interactief aan de slag met collega’s om de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken. Je kan ervaringen delen en we trainen in differentiëren, het ontdekken van alles aspecten van het leerplan, en nog veel meer … Alles gericht op je te sterken in je eerste jaar in het vakgebied dat je geeft.

Als leerkracht kan je door het volgen van deze interactieve sessies kennis en vaardigheden opdoen om te werken met de leerlijn,  dit in interactie met collega’s waarbij je gecoacht wordt door professionele lesgevers.

Doelstellingen

Je kunt:

 • gericht informatie opzoeken in de virtuele ruimte en je abonneren op de nieuwsbrief GO! pro
 • de structuur en de componenten (zoals visie, beginsituatie, materiele vereisten, e.d.) van het leerplan toelichten
 • leerplandoelen vertalen naar lesdoelen en de bijhorende evaluatiepraktijk
 • didactische hulpmiddelen uit mijn specifieke context (leerboeken, eigen cursusmateriaal, eigen ontwerp e.d.) screenen op leerplangerichtheid
 • evalueren om het leren van leerlingen te ondersteunen en effectief zichtbaar maken (o.a. op basis van onderzoek)
 • vakspecifieke kennis, vaardigheden en attitudes (competenties, indien van toepassing) leerplangericht kunnen evalueren
 • evalueren om het leerproces van leerlingen te ondersteunen
 • inspiratie opdoen door geschikte bronnen te raadplegen
 • reflecteren over de eigen lespraktijk (evt. door middel van intervisiemomenten)
 • een jaarplan opstellen

Voor wie

Secundair onderwijs

 • beginnende leerkrachten PAV

Hoe inschrijven?

B19_IASX_PAV01

maandag 1 oktober 2018 van 9:30 uur tot 16:00 uur

KTA MoBi
Coupure Rechts 312
9000 Gent

maandag 21 januari 2019 van 9:30 uur tot 16:00 uur

KTA MoBi
Coupure Rechts 312
9000 Gent

0

B19_IASX_PAV02

donderdag 4 oktober 2018 van 9:30 uur tot 16:00 uur

GO! Atheneum Heist-op-den-Berg
Hof van Riemenstraat 6M
2220 Heist-op-den-Berg

donderdag 17 januari 2019 van 9:30 uur tot 16:00 uur

GO! Atheneum Heist-op-den-Berg
Hof van Riemenstraat 6M
2220 Heist-op-den-Berg

0