Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aanvragen begeleiding 3BP

Inhoud

De PBD-GO! krijgt graag zicht op de veranderingstrajecten (VT) en professionaliseringsinitiatieven (PI) die jullie scholen/instellingen aanvragen in het begeleidingsplan (3BP) van 2018-2021.

Met deze inventarisatie maken de PBD-GO! en de scholengroepen dan afspraken over de manier waarop en de tijdsspanne waarin de ondersteuning zal plaatsvinden. Dat gebeurt tussen eind juni en begin juli.

Definitieve afspraken hieromtrent worden vervolgens geformaliseerd in augustus. Hiertoe neemt de PBD-GO! met de school/instelling contact op.

De inschrijvingen op het uitgebreide individuele professionaliseringsaanbod starten rond dezelfde periode; zij staan echter los van deze inventarisatie.

Hoewel de PBD-GO! ernaar werkt om een toenemend deel van het aanbod gratis aan te bieden, wordt voor een aantal ‘professionaliseringsinitiatieven op maat’ een vergoeding gevraagd. Deze PI’s volgen een algemeen stramien, maar worden naast de vaste sessies telkens flexibel ingevuld met voorbereidings-, verwerkingssessies, klasbezoeken, enz. Zo ent het PI zich op de noden van de scholen/instellingen.

Voor deze PI’s op maat en enkele meer gespecialiseerde PI’s hanteert de PBD vaste tarieven, nl.

  • PI tot 3 sessies/halve dagdelen: € 450;
  • PI vanaf 4 sessies: € 650;
  • € 200/deelnemer voor PI’s ‘in Brussel’;
  • Prijzen verdieping-, vervolg- en uitbreidingsessie: zie website GO! pro;
  • Aanvangsbegeleiding: gratis.

Deelname aan verandertrajecten en begeleiding op vraag blijven gratis.

Naast dit aanbod, biedt de PBD-GO! de scholen/instellingen de mogelijkheid om in te schrijven voor een aanbod van externen, waarbij het veelal gaat over een verderzetting van lopende initiatieven opgestart tijdens het huidige 3BP. De prijzen van dit aanbod zullen terug te vinden zijn op de website GO! pro.

Doelstellingen

Via deze registratietool wil de PBD-GO! zicht krijgen op de noden van de scholen/instellingen, opdat de medewerkers van de PBD-GO! hier maximaal op kunnen inspelen tijdens de opmaak van hun planning.

Voor wie

Scholen/instellingen, scholengemeenschappen en scholengroepen van het GO!