Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Opleiding TIC, schooljaar 2018-2019, deelname 'vanuit vrije instroom'

Inhoud

In de opleiding werk je aan de basiskennis en de startcompetenties die een leidinggevende nodig heeft bij de aanvang van de job. Het wettelijke, pedagogische en organisatorische kader worden hierbij afwisselend behandeld.

De opleiding gaat uit van de principes van blended learning.

Een deel van de opleiding wordt via afstandsonderwijs gerealiseerd. De opleiding bevat daarnaast maximum 8 opleidingsdagen, 1 tutorial en 3 practica. Op deze manier wordt in de opleiding de theorie gekoppeld aan de praktijk.

Doelstellingen

  • Je hebt, door het aanbod van lesthema's, practica en tutorials, een voldoende basis mee om de functie van technisch adviseur (coördinator) of van internaatbeheerder / hoofdopvoeder naar behoren te kunnen uitoefenen.
  • Na de opleiding ben je klaar om je competentieontwikkeling op de werkvloer verder te zetten met ondersteuning van een mentor.
  • Je behaalt het vormingsattest waarmee je voldoet aan de vereiste van de proef bij aanstelling in het ambt (zie decreet rechtspositie).

Voor wie

Personen die het ambt willen uitoefenen van technisch adviseur (coördinator) of internaatbeheerder / hoofdopvoeder in een instelling van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en hiervoor het vormingsattest dienen te behalen, maar die niet zijn aangesteld in een instelling van het GO!.

De ambten waarvoor een opleiding wordt georganiseerd zijn: 

  • TAC SO
  • TAC BuSO
  • IBHO

Extra informatie

Je kan je kandidatuur vanuit de vrije instroom inzenden tot en met 20 april 2018.

Wanneer je de elektronische inschrijving beëindigt en je klikt op verzenden, ontvang je automatisch een melding dat GO! nascholing je kandidaatstelling heeft ontvangen.
Dat betekent nog niet dat je bent toegelaten. Alle kandidaat-cursisten uit de vrije instroom worden op 22 of 24 mei 2018 verwacht in het Huis van het GO! voor de mondelinge toelichting bij de ingediende paper. Enkele dagen na de inschrijvingsperiode ontvang je, via je e-mailadres opgegeven bij inschrijving, dag en tijdstip waarop de jury je in het Huis van het GO! verwacht.

De inschrijvingsprijs is maximaal 800 EUR. De exacte kostprijs, de wijze en het tijdstip van betalen ontvangt u nadat u toegelaten bent tot de opleiding.