Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Burgerschapsvorming in PAV: Herinneringseducatie

Urban Mining en Fake News

Inhoud

“Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.” (definitie Bijzonder Comité Herinneringseducatie)

Fake news is alomtegenwoordig in de media en daarom is het belangrijk om stil te staan bij het detecteren van valse berichtgeving en het kritisch omgaan met bronnen.

  • Deel 1: Burgerschapsvorming op school en toetssteen herinneringseducatie: theoretische inleiding
  • Deel 2: fake news: concrete toepassingen
  • Deel 3: urban mining en terrorisme: op basis van aangereikt materiaal een PAV-les uitwerken

Doelstellingen

  • Je kunt op basis van de toetssteen herinneringseducatie jouw lessen vormgeven.
  • Je kunt fake news detecteren op basis van je kennis over verschillende vormen van fake news.
  • Je kunt zelf een lessenpakket uitwerken op basis van de aangereikte materialen.

Voor wie

Secundair onderwijs 2de en 3de Graad: BSO, BUO, DBSO, CLW:

  • leerkrachten PAV

Extra informatie

We vragen om een laptop of tablet mee te brengen naar deze nascholing.

De deelnemers moeten op voorhand het artikel "Broodje aap, of een broodje van de ‘Pano’?" (De Standaard, 13 april 2017) lezen en het fragment: ‘Koppen: Urban mining’ bekijken via het Archief voor Onderwijs. (Elke leraar kan een gratis account aanvragen via http://onderwijs.hetarchief.be om dit fragment te bekijken.)

Deze nascholing kwam tot stand in samenwerking met de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent.

Universiteit Gent