Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid meets BELvue!

Inhoud

Programma

8u45 – 9u15 Onthaal

9u15 – 9u20 Opening studiedag - dagvoorzitter Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur en schoolontwikkelaar PBD GO! en voorzitter van het Fonds Aurore Ruyffelaere

9u20 – 9u35 Burgerschapsvorming en onderwijs - Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO!

9u35 – 9u45 Voorstelling publicatie "Vroeger gaat niet over". Herinneringseducatie als pedagogische praktijk - Ann Dejaeghere, beleidsmedewerker departement Onderwijs en Vorming en Simon Schepers, projectmedewerker BCH Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie

Herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen blijven ons beroeren, vaak tot lang na de feiten. Ze kleuren het publieke bewustzijn en dwingen ons tot nadenken: welke plaats geven we aan collectieve herinneringen? Kunnen we eruit leren? En hoe geven we herinneringen door aan de volgende generatie? Vroeger gaat niet over geeft een antwoord op deze en meer vragen.

9u45 – 10u00 Voorstelling Fonds Aurore Ruyffelaere met prijsuitreiking geselecteerde projecten - Isabelle Janssens, voorzitter fonds Aurore Ruyffelaere

Het Fonds heeft als doelstelling herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

10u00 – 10u40 Parallelsessies

 • Van mens tot nummer. Gestolen jeugd… - Josette Nackaerts, Het 8 Mei Comité regio Mechelen, Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België en Mira Saliën, lerares geschiedenis en coördinator herinneringseducatie Busleyden Atheneum - campus Pitzemburg
  Omdat de laatste getuigen stilaan verdwijnen en hun rechtstreekse getuigenis niet meer kan worden gebracht, worden 9 getuigenissen geregistreerd. Vooral de combinatie van alle types van slachtoffers is uniek : Politieke Gevangenen, mensen uit het Verzet, Joodse vervolgden en ondergedoken kinderen. Het lessenpakket bevat historische duiding. Go! atheneum Busleyden Mechelen licht toe hoe ze samen met hun leerlingen aan de slag gaan.
 • School zonder racisme! Hoe vorm je je leerlingen tot wereldburgers met een open en solidaire houding? - Katrien Beyl, educatief medewerker van School zonder Racisme Met School Zonder Racisme werken we met jongeren in een positief project aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming via de methodiek van het ervaringsgericht leren.
 • Mediawijsheid en digitale 21ste eeuwse vaardigheden, het nieuwe lezen en schrijven - Sofie De Cupere, mediacoach PBD GO!

10u40 – 11u00 Koffiepauze met doorlopende posterbeurs projecten Aurore Ruyffelaere en fotoprojectie ‘vluchtelingen’ Hilde Braet

11u00 – 12u00 Bezoek aan BELvue museum Museum over België en zijn geschiedenis en centrum voor democratie - Ann Lavens, coördinator BELvue museum

12u00 – 13u00: Lunch met doorlopende posterbeurs projecten Aurore Ruyffelaere en fotoprojectie ‘vluchtelingen’ Hilde Braet

13u00 – 13u45 Parallelsessies

 • Ontwerp studiereis/GWP naar Auschwitz (3de graad SO) - Johan Puttemans, coördinator vzw Auschwitz
 • Workshops in BELvue museum (lager onderwijs en 1ste graad) - Ann Lavens, coördinator BELvue museum
 • Bystandersgedrag: to help or not to help (2de en 3de graad SO) -  Marjan Verplancke, hoofd publiekswerking kazerne Dossin

13u45 – 14u30Parallelsessies

 • Voorstelling project Kritisch denken (TA Lokeren, groepen (D)BSO, BUSO)
 • Voorstelling Athena-syntax project (GO! Atheneum Antwerpen, groepen ASO, KSO en TSO)
 • Mediawijsheid en digitale 21ste eeuwse vaardigheden, het nieuwe lezen en schrijven - Sofie De Cupere, mediacoach PBD GO!

14u30 – 15u30 Parallelsessies

 • Didactisch moment (D)BSO en BUSO -  Isabelle Janssens, pedagogisch adviseur en schoolontwikkelaar PBG GO! en Johan Puttemans, coördinator vzw Auschwitz; miv toelichting Fonds Aurore Ruyffelaere
 • School zonder racisme! Hoe vormen we leerlingen tot wereldburgers met een open en solidaire houding?
 • Didactisch moment (ASO + TSO) - Luc Vernaillen, hoofdadviseur PBD GO! en Frédéric Crahay, directeur vzw Auschwitz

15u30 – 17u00: Vrij bezoek BELvue museum, doorlopend posterbeurs projecten Aurore Ruyffelaere en fotoprojectie ‘vluchtelingen’ Hilde Braet

Doelstellingen

 • Je kunt bouwstenen rond het opzetten van (vakoverschrijdende) projecten herinneringseducatie toepassen.

Voor wie

Leraren basisonderwijs 3de graad en leraren secundair onderwijs 1ste, 2de en 3de graad: ASO, TSO, KSO, BSO, BUO, DBSO, CLW

 • Leraren algemene vakken (geschiedenis, PAV, Nederlands, LBV, …) en alle geïnteresseerden

Alle geïnteresseerden

Extra informatie

Alle deelnemers brengen een laptop mee en materialen rond burgerschap en/of herinneringseducatie.