Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Omgaan met racistische uitspraken

Traject Preventie Radicalisering - keuzemodule

Inhoud

Na drie generaties in ons land worden mensen met een migratieachtergrond nog vaak beoordeeld op hun huidskleur of hun naam. Talloze anekdotes tonen dat er in onze scholen ondanks bewuste inspanningen van geëngageerde personeelsleden nog steeds gediscrimineerd wordt.

We beseffen niet altijd dat de vraag 'Waarom wil je een hoofddoek dragen?' of 'Wat vinden ze bij jou thuis van de aanslagen?' voor leerlingen erg gevoelig kan liggen. Het door ons als onterecht aangevoelde verwijt dat wij racistisch zijn, is symptomatisch voor het feit dat veel misverstanden en rancunes niet uitgesproken worden.

De workshop 'Omgaan met racistische uitspraken' vertrekt van werkelijke cases, die je ook zelf vooraf mag inbrengen. Na een World Café waarin je intensief uitwisselt met collega's, ben je beter toegerust om gepast te reageren op als racistisch aangevoelde uitspraken van collega's, leerlingen en ouders.

Doelstellingen

  1. Je kunt beoordelen wanneer sommige uitspraken en gedragingen als racistisch geïnterpreteerd kunnen worden, ook al werden ze niet zo bedoeld.
  2. Je kunt op een professionele manier een antiracistische houding op school promoten.

Voor wie

Alle onderwijsniveaus:

  • sleutelfiguren
  • leraren
  • coördinatoren

Extra informatie

Prijs: € 150.

Deze nascholing is een keuzemodule uit het Traject Preventie Radicalisering. Voor een volledig beeld van alle modules, klik op de Overzichtsfiche.