Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Identiteitsvorming bij moslimjongeren

Inhoud

Veel (moslim-)jongeren worstelen met het ontwikkelen van een positieve identiteit in deze superdiverse samenleving. Voor professionals is het een uitdaging om hen daarbij te begeleiden. Leerkrachten, opvoeders,hulp- en zorgverleners zijn zoekende in de contacten met jongeren, vooral wanneer geloofsthema’s aan bod komen.

Khadija Aznag werpt een ander licht op de ontplooiing van identiteit bij jongeren met een islamitische achtergrond. Ze biedt inzicht in de complexe processen die een rol spelen bij de identiteitsvorming van etnische groepen. Aan de hand van analyse, kaders en voorbeelden licht ze toe hoe de religieuze leefwereld, etnische identiteit, traditie, taal en andere culturele aspecten een rol kunnen spelen in de opvoeding.

In haar lezing reikt Khadija Aznag ook praktische handvatten aan om met (super)diversiteit om te gaan in de klas en op school.

Doelstellingen

  1. Je hebt inzicht in identiteitsvorming bij etnische groepen.
  2. Je weet hoe je op schoolniveau moet omgaan met diversiteit.
  3. Je weet hoe je op klasniveau moet omgaan met diversiteit.

Voor wie

Alle onderwijsniveaus

  • leraren
  • leidinggevenden
  • leerlingbegeleiders
  • sleutelfiguren

Extra informatie

Prijs: gratis.

Deze nascholing is een vrije keuzemodule uit het Traject Preventie Radicalisering. Voor andere modules: zie de Overzichtsfiche.