Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Basisvorming preventie en opvolging radicalisering

Traject Preventie Radicalisering

Inhoud

Deze vorming is ontwikkeld door Radaradvies in samenwerking met RAN ( Radicalisation Awareness network Europe ).  Het is een op maat gemaakte basisopleiding die bestaat uit 4 onderdelen:

  • Wat is radicalisering?
  • Hoe herken ik de verschijningsvormen?
  • Wat kan ik doen, wat moet ik doen en wat kan ik beter niet doen?
  • Islam, ideologie en propaganda van IS en radicalisering (dit luik wordt verzorgd door een professionele trainer en islamdeskundige van Ceapire)  

Deze vorming heeft een interactief gehalte. Er wordt gewerkt met praktijkvoorbeelden: van het tonen van rekruteringsvideo’s, het behandelen van krantenartikelen tot het bespreken van al dan niet echte casussen

Doelstellingen

  1. Je hebt een goed beeld van de reikwijdte van het begrip 'radicalisme'.
  2. Je kunt doelgericht aan preventie doen.
  3. Je kunt voorzien in een eerste aanpak, met doorverwijzing.

Voor wie

Alle onderwijsniveaus

  • sleutelfiguren en/of directies
  • Colleges van Directeurs
  • schoolteams

Extra informatie

Prijs: € 400.

Deze nascholing is de verplichte module in het Traject Preventie Radicalisering. Ze wordt in de loop van het schooljaar 2016-2017 gegeven aan alle Colleges van Directeurs.

Ideaal gezien wordt deze nascholing aangevuld met de vorming 'Actief burgerschap'.

Voor verdere vrije keuzemodules: zie de Overzichtsfiche Traject Preventie Radicalisering.