Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Peer mediation

Conflicten op school aanpakken

Inhoud

Vanaf de kleuterklas tot in de hoogste graad van het secundair onderwijs moeten kinderen leren omgaan met verschillen in culturen, achtergronden, meningen en de grenzen die door anderen of hun omgeving worden getrokken. Dat verloopt niet altijd even gemakkelijk.

Als leerkracht heb je bovendien niet altijd tijd om met de dagelijkse akkefietjes bezig te zijn die ontstaan op de speelplaats, aan de bushalte, thuis op Facebook, Twitter, …

En toch. Die kleine ruzietjes zijn voor de leerlingen zelf van levensbelang. Hun imago staat op het spel. En leerlingen kunnen je het door hun onderlinge ruzies knap lastig maken in je les.

Daarom bieden we een pedagogische studiedag rond peer mediation aan waarbij je zelf als leerkracht ervaart hoe bemiddeling een oplossing kan bieden.

Peer mediation is een vorm van geweldpreventie en een manier om met ruzies en conflicten om te gaan op schoolniveau. Tijdens deze nascholing verken je de principes van peer mediation maar je leert vooral zelf wat het effect van bemiddeling is en hoe leerlingen kunnen leren ‘ruzie maken’ op een andere manier.

De voordelen zijn enorm.

  • Je moet minder straffen.
  • De leerlingen lossen hun problemen zelf op.
  • Ze gaan beter met elkaar om.

Na deze studiedag kan kunnen leerkrachten deelnemen aan verschillende verdiepingsmodules naar keuze.

Doelstellingen

  • Je kent de basisprincipes van bemiddelen.
  • Je hebt weet van mogelijkheden en valkuilen bij het  bemiddelen
  • Je kunt reflecteren over de toepassing in je eigen school

Voor wie

Alle onderwijsniveaus:

  • leidinggevenden
  • leerkrachten
  • zorgcoördinatoren 
  • leerlingbegeleiders