Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Moeilijke gesprekken over diversiteit

Inhoud

Een multiculturele school brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Directies en leerkrachten zoeken met vallen en opstaan hun weg in een complexe en delicate problematiek.
Bijvoorbeeld:

 • Hoe reageer je op leerlingen die te laat komen als stiptheid een prioriteit is op school? 
 • Hoe reageer je als een leerling weigert deel te nemen aan een klasbezoek aan de Dossin kazerne?
 • Wat als een vader enkel bereid is om naar het oudercontact te komen als hij niet ontvangen wordt door een vrouwelijke leerkracht?
 • Wat met leerlingen die omwille van hun geloof of cultuur weigeren mee te werken aan bepaalde lesonderdelen of thema's?
 • Wat is een professionele reactie op het verwijt van een ouder of leerling dat je een racist bent?

Tijdens deze interactieve dag krijg je antwoorden op vragen over probleemsituaties die eigen zijn aan je schoolsituatie. We zoeken het evenwicht tussen het respect voor culturele verschillen en respect voor het pedagogisch project van de school.

Aparte dag voor basis- en secundair onderwijs!

Doelstellingen

 • Je kunt proactief omgaan met diversiteit om interacties in goede banen te leiden.
 • Je kunt interculturele misverstanden en conflictsituaties op een
  professionele wijze aanpakken.
 • Je kunt met je team een draaiboek opstellen voor crisissituaties die voortkomen uit racisme. of discriminatie.

Voor wie

Basis- en secundair onderwijs:

 • leidinggevenden
 • leraren
 • zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders
 • CLB-medewerkers

Extra informatie

Enkel op maat in je instelling of regio!