Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Herstelgericht werken

Inhoud

NIEUWE NASCHOLING! Herstelgericht werken. Een must voor alle onderwijsniveaus!

Preventief herstelgericht werken wordt ten onrechte gelijksteld met herstelrecht bij ernstige (psychische) schade. En herstelrecht wordt ten onrechte gezien als een 'softe' aanpak. Men zegt: 'Een gesprek is geen straf'. Maar herstel is veeleisend en dwingend want er moet iets goedgemaakt worden. Ook al denkt het slachtoffer eerst dat dit niet mogelijk is.

Misverstanden worden rechtgezet en handige tools worden aangereikt aan wie het repertorium van de school wil uitbreiden met een activiteiten waarin relatievorming centraal staat.

De nascholing bevat 4 onderdelen die je ofwel apart kunnen volgen ofwel naar wens kunt combineren. In de introductiemodule ervaar je wat de praktische toepassingen van herstelgericht werken op school kunnen zijn. De introductie wordt dit schooljaar 3 x gegeven: tijdens elke voormiddag van de drie nascholingsdagen.

In de namiddag wordt telkens een andere verdiepende praktijkworkshop aangeboden, waarin je de gesprekstechnieken intensief inoefent. De praktijkworkshops zijn gericht op deelnemers die de introductie hebben gevolgd en/of ervaring hebben met herstelgerichte methodieken.

De introductie wordt dit schooljaar 3 x gegeven:

  • op donderdag 20/10/16 van 9.15 tot 12.15 uur (IM17IH01N)
  • op maandag 13/02/2017 van 9.15 tot 12.15 uur (IM17IH03N)
  • op dinsdag 25/04/2017 van 9.15 tot 12.15 uur (IM17IH05N)

Praktijkworkshop 1:  Werken met de Cirkels

In een traditioneel schoolbeleid ligt de focus op remediëring van gedrag. Meestal zijn de stappen goed beschreven nadat iets fout is gelopen. Dat is echter het topje van de piramide; de basis is het schoolklimaat. Met de proactieve cirkel werk je actief aan het basisklimaat: met leerlingen, ouders en collega's. We gaan in op groepsdynamiek, de proactieve cirkel, klastussenkomsten, intervisie en de oase.

Op donderdag 20/10/16 van 13 tot 16 uur (IM17IH02N)

Praktijkworkshop 2: Herstelgesprekken

In een traditioneel schoolbeleid ligt de focus op het reglement, de dader, de straf. Het slachtoffer blijft in de kou staan. Bij herstelgericht werken focussen we op de schade en op wat nodig is om verder te kunnen. In deze workshop oefen je in de vier herstelgerichte vragen, voorbereidende gesprekken en herstelgesprekken, waaronder HerGO.

Op maandag 13/2/17 van van 13 tot 16 uur (IM17IH04N)

Praktijkworkshop 3: Omgaan met weerstand.

Op weerstand botsen kan erg frustrerend zijn? Vanuit onmacht of overmacht reageren helpt je niet vooruit. In deze workshop oefen je om effectief te communiceren met Geweldloze Communicatie. We gaan in opwat wél werkt om mensen te motiveren (determinatietheorie), de vier fasen bij het omgaan met weerstand, en Positieve Heroriëntatie.

Op dinsdag 25/4/17 van 13 tot 16 uur (IM17IH06N)Doelstellingen

  • Je kunt de principes van herstelgericht denken concrete vormen geven die passen bij je collega's, leerlingen en ouders.
  • Je ziet op welke manieren je in je instelling een mentaliteitswijziging op gang kunt brengen om herstelgericht te handelen.

Voor wie

Gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs; internaten

  • leidinggevenden
  • zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders
  • leerkrachten en opvoeders

Lesgevers

Martijn Debonnet


Martijn Debonnet is begeleider in Athena Campus Heule en werkt daar sinds 2002 met herstelgerichte methodieken. Hij begeleidt intervisie over herstelgericht werken op school. Hij is gecertificeerd trainer in Restorative Practices door het IIRP. Hij is lid van het netoverschrijdend Platform Herstelgericht Werken op School.