Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Klimaatlening 2020-2021

Projectoproep 2020-2021


Klimaatlening voor schoolgebouwen

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap biedt renteloze leningen aan voor maatregelen inzake energie-efficiëntie van Uw school.

Energiezuinige schoolgebouwen zijn de gebouwen van de toekomst. Het investeren in maatregelen inzake energie-efficiëntie levert tweemaal winst op:

 1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat;
 2. een lagere energiefactuur, wat de werkingskosten van de school drukt

Zo draag je als school bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en zorg je voor een groener imago van de school!

Op de Ministerraad van 29 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering, in het kader van de strijd tegen klimaatverandering, haar Actieplan Klimaat goed:

Deel 5: Bijkomende maatregelen bovenop het VEKP.

Onderwijs : Zonneleningen, energieleningen, ...: bundelen én uitbreiden van de leningen naar een "klimaatlening"

Het GO! geeft als volgt invulling aan het Actieplan Klimaat :

 • Voor invulling van het aspect energie-efficiëntie lanceert het GO! deze projectoproep 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021';
 • Voor invulling van het aspect hernieuwbare energie verlengt het GO! de zonnelening in 2020 en 2021 onder de benaming 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021'.  Meer informatie kan U hier vinden.

Beschikbare leningsmachtiging :

De totale gemeenschappelijke leningsmachtiging voor 2021 voor de projectoproepen Zonnelening en Klimaatlening samen bedraagt 2.915.781 euro.

GO! engagement voor energiebesparing

Energie is één van de belangrijkste uitgavenposten van de scholengroepen, en bedraagt typisch 8 tot 11% van de operationele kosten voor het hele GO!. Tijdens de CoRa gingen de algemene directeurs (AD's) akkoord om jaar na jaar tot 2030 te streven om 2,09% op het primair energieverbruik te besparen. Om de scholengroepen de transitie te helpen maken naar meer energie-onafhankelijkheid en om hen te helpen besparen op hun energiefactuur, vond het GO! het opportuun om in te stappen in dit zonneproject. Op deze manier draagt het GO! bovendien bij tot het vergroten van het aandeel hernieuwbare energieproductie (de Belgische doelstelling is een aandeel van 13 % in 2020).

 

Financiële voordelen voor de school

Financieel interessant ?

De investering kost aan de school niets :

  • De investering wordt door GO! afdeling infra gefinancierd d.m.v. de klimaatlening. Dit is een lening, renteloos, op 15 jaar;
  • School betaalt de klimaatlening af gedurende 15 jaar, zonder rente. Dit met besparingen die gerealiseerd worden op de energiefactuur. Middelen die anders naar de factuur voor energie zouden gaan, worden nu gebruikt om lening af te betalen.
Als U deelneemt aan de klimaatlening, begint U te besparen vanaf dag 1 :
 • Door het uitvoeren van energie-efficiëntie maatregelen daalt het energieverbruik van de school. Hierdoor realiseert de school een besparing op de energiefactuur.
Na de afbetaling van de klimaatlening boekt U ieder jaar een bijkomende winst :
 • Na de afbetaling van de lening (15 jaar) leveren de genomen energie-efficiëntie maatregelen U ieder jaar, tot einde levensduur, een besparing op de energiefactuur.
Conclusie : Als U energie-efficiëntie maatregelen neemt m.b.v. de klimaatlening, levert U dit als school mooie financiële besparingen op.

 

Principes van de klimaatlening

De principes van de klimaatlening van het GO! zijn identiek aan de principes van de zonnelening 2017-2021 van het GO!.

De principes van de klimaatlening van het GO! zijn de volgende :

 • Het GO! kiest ervoor geen rente aan te rekenen;
 • De scholengroepen moeten de verkregen middelen terugbetalen tijdens een looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt a rato van het investeringsbedrag gedeeld door de looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt in jaarlijkse termijnen, telkens in januari;
 • Het maximale te ontlenen bedrag per project bedraagt 500.000 euro (excl. btw). 

 • De financiële modaliteiten zijn dezelfde in 2020 en 2021.

Het gaat dus om een lening: de scholengroepen moet het bedrag terugbetalen. De lening is echter renteloos.


Wat komt in aanmerking voor de klimaatlening?

Komen in aanmerking voor de lening :

- KIW (Kleine Infrastructuur Werken) : enkel deelaspecten energie-efficientie.
- Energie-efficiëntie maatregelen : 
 • dak- en vloerisolatie
 • muurisolatie – buitenschrijnwerk
 • stookplaatsrenovatie

NIEUWE voorwaarde : Voor dak- en vloerisolatie, muurisolatie - buitenschrijnwerk, niet voor stookplaatsrenovatie : het betreft een investeringswaardig gebouw volgens de GO! integraalplannen.

NIEUW voor stookplaatsrenovaties : 
Het VEB (Vlaams Energie Bedrijf) heeft een bestek met raamovereenkomst gepubliceerd voor HVAC.
Op 2/10/2020 heeft het VEB via MS teams hierover een toelichting gegeven aan de geïnteresseerden van het GO!. U kan dit terugkijken op toelichting raamcontracten VEB voor HVAC/SAN.  De presentatie kan U hier terugvinden.

Voor de Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021 kan Uw SGR indien zij dit wenst een beroep doen op de VEB raamovereenkomst voor HVAC.
Let op :
 • Het is voor de Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021 niet verplicht om via het VEB raamcontract te werken. Uw SGR mag ook werken met een eigen offerteaanvraag of bestek. Dit in tegenstelling met de zonnelening, waar het wel verplicht is via het raamcontract van het VEB te werken.
 • Klimaatlening kan enkel voor HVAC, niet voor relighting.

Methodiek Projectoproep 2020-2021

Nieuw vanaf 2020 is deze projectoproep 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021'.  Dit naast de al enkele jaren bestaande projectoproep  voor de zonnelening, die ook in 2020 en 2021 wordt verlengd : 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021'.

Gezien beide projectoproepen 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' en de 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021' hun financiële middelen putten uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging, zullen beide projectoproepen parallel en gelijktijdig lopen.

De twee projectoproepen 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' en de 'Zonnelening Projectoproep PO2020-2021' hebben plaats onder de vorm van een continue oproep, waarbij het principe zal worden gehanteerd van 'First In, First Out'. De volgorde zal bepaald worden door de volgorde van indienen van de projectvoorstellen via kennis-infra@g-o.be.

Gezien beide projectoproepen hun financiële middelen putten uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging, zal er een gemeenschappelijke projectlijst opgesteld worden.

De oproep zal worden afgesloten nadat er een voldoende grote projectreserve is aangelegd. De exacte scheiding, welke projecten er weerhouden worden en welke projecten er in de reserve terechtkomen, zal worden bepaald op basis van :

 • Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021 : gunningsbedrag ontvangen van de SGR;
 • Zonnelening Projectoproep PO2020-2021 : de geraamde kostprijzen in de haalbaarheidsstudies.

Overigen

Door deze 'Klimaatlening Projectoproep PO2020-2021' ontstaan er interessante combinatiemogelijkheden met de zonnelening en / of asbestverwijdering : zie Uitleg Klimaatlening 2020-2021 - Projectoproep 2020-2021 punt 10.


Meer informatie

Meer informatie over de Klimaatlening Projectoproep 2020-2021  : hierin leest u meer over de financiële voordelen voor de school, de principes van de klimaatlening, de selectieprocedure van projecten, de procedure van indiening van de projectvoorstellen.

Vragen? Stuur ze naar kennis-infra@g-o.be.


Snelkoppelingen naar de documenten uit 'Klimaatlening Projectoproep 2020-2021


Uitleg Klimaatlening 2020-2021 - Projectoproep 2020-2021

GO! - Aanvraagformulier - klimaatlening Projectoproep 2020-2021

Boekingsschema zonnelening en klimaatlening    

Zonnelening : Zonnelening Projectoproep 2020-2021