Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Klimaatlening

Projectoproep Klimaatlening 2022-2023

Klimaatlening voor schoolgebouwen

Het GO! biedt renteloze leningen aan voor energie-efficiënte maatregelen in scholen. De investering levert twee keer winst op:

 1. een blijvende CO2- reductie, goed voor het klimaat;
 2. een lagere elektriciteitsfactuur, wat de werkingskosten drukt.
Het GO! vult het Actieplan Klimaat van de Vlaamse Regering in:

GO! engagement voor energiebesparing

De uitgave voor energie bedraagt 8 tot 11% van de operationele kosten voor het ganse GO!. De scholengroepbesturen zijn akkoord om jaar na jaar tot 2030 te streven om 2,09% op primair energieverbruik te besparen. Om de scholengroepen te ondersteunen in hun transitie naar meer energie-onafhankelijkheid en besparingsmogelijkheden op de energiefactuur, stapt het GO! in dit zonneproject. Op deze manier draagt het GO! bovendien bij tot het vergroten van het aandeel hernieuwbare energieproductie (de Belgische doelstelling is een aandeel van 13 % in 2020).

Een financiële nuloperatie voor de school

 • De afdeling Infrastructuur van de centrale diensten financiert de lening. 
 • De school betaalt de klimaatlening af op 15 jaar, zonder rente. Intussen realiseert de school besparingen op de energiefactuur. Deze dienen om de lening af te betalen.

Principes van de klimaatlening

 • Het GO! rekent geen rente aan;
 • De scholengroepen betalen de verkregen middelen terug op een looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt à rato van het investeringsbedrag gedeeld door de looptijd van 15 jaar;
 • De terugbetaling gebeurt in jaarlijkse termijnen, telkens in januari;
 • Het maximaal te ontlenen bedrag per project bedraagt 500.000 euro (excl. btw). 

 • De financiële modaliteiten blijven dezelfde.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

 1. Kleine infrastructuurwerken (KIW): enkel deelaspecten energie-efficiëntie.
 2. Dak- en vloerisolatie.
  Nieuwe voorwaarde: het gaat hier over een investeringswaardig gebouw volgens de GO! integraalplannen.
 3. Muurisolatie - buitenschrijnwerk.
  Nieuwe voorwaarde: het gaat hier over een investeringswaardig gebouw volgens de GO! integraalplannen.

 4. Stookplaatsrenovatie.

Voor stookplaatsrenovaties publiceerde het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) een bestek met raamovereenkomst voor HVAC. De presentatie kan je onderaan bij Documenten terugvinden. De scholengroep kan hierop intekenen. 
Let op:
 • Voor de Klimaatlening is er geen verplichting om via het VEB raamcontract te werken. De scholengroep mag ook werken met een eigen offerteaanvraag of bestek. Bij de Zonnelening is het wel verplicht via het raamcontract van het VEB te werken.
 • De Klimaatlening kan enkel voor HVACniet voor relighting.

Verwerking van de ingediende aanvragen

Naast de projectoproep 'Klimaatlening 2022-2023' is er ook een projectoproep 'Zonnelening 2022-2023'. Beide projectoproepen putten hun financiële middelen uit dezelfde gemeenschappelijke leningsmachtiging. Hierdoor zullen beide projectoproepen parallel en gelijktijdig lopen.

De twee projectoproepen zijn dus continue oproepen, volgens het principe van 'First In, First Out'. De volgorde is bepaald volgens de volgorde van indienen van de projectaanvragen.

Er wordt een gemeenschappelijke projectlijst opgesteld.

De oproep wordt afgesloten na de aanleg van een voldoende grote projectreserve. De exacte scheiding, welke projecten weerhouden zijn en welke projecten in de reserve staan, zijn bepaald op basis van:

 • het gunningsbedrag ontvangen van de scholengroep (voor de Klimaatlening).
 • de geraamde kostprijzen in de haalbaarheidsstudies (voor de Zonnelening).

Door de Klimaatlening ontstaan er interessante combinatiemogelijkheden met de zonnelening en asbestverwijdering. Je vindt er meer over in puntje 10 van het toelichtingsdocument 'Projectoproep Klimaatlening' onderaan. 

>>> Alle informatie over de Klimaatlening projectoproep en het aanvraagformulier vind je bij Documenten onderaan <<<

Vragen? Mailen naar kennis-infra@g-o.be.

Jouw contactpersoon

Patrimoniumbeheer

Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel