Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Energie

1. Goedgekeurde projecten Klimaatactieplan

Hier vind je de lijst van de goedgekeurde projecten waaraan subsidies zijn toegekend voor:
maatregel A: beperkte stookplaatsrenovatie
maatregel B: grondige stookplaatsrenovatie
maatregel C: REG-maatregel isoleren van dak of vloer (in de buitenschil)
maatregel D: REG-maatregel isoleren van muren en vervangen van schrijnwerk 
maatregel E: pilootproject 'ingrijpende energetische renovatie'
maatregel G: energiebesparende maatregelen bij GIW-projecten

In de lijst vind je ook de projectcodes voor de administratieve en financiële afhandeling en het maximale toegekende subsidiebedrag.

2. Procedures voor subsidieaanvragen voor stookplaatsen, isolatie, schrijnwerk (maatregelen A, B, C, D)

De procedure om subsidies te bepalen, goed te keuren en uit te betalen vind je in deze Flowchart uitgelegd.

Ze bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: vóór de vastlegging

Dien de dossiers in bij kennis-infra@g-o.be. Dien ze NIET in via  mijnschoolhelpthetklimaat.be, dat is de site van het AGION.
Scholengroepen vullen de oranje kaders in op de rekenbladen en sturen deze 1x op naar kennis-infra@g-o.be, afhankelijk van de maatregel.
Deze rekenbladen tonen meteen hoeveel subsidies verkregen kunnen worden per maatregel.
Bovenaan het grijze kader staat ook de lijst van documenten vermeld die moeten toegevoegd worden, bij zowel stap 1 als stap 2.

Maatregel A: beperkte stookplaatsrenovatie

Het rekenblad vind je hier.

Bij de beperkte stookplaatsrenovatie is het uitvoeren van een verwarmingsaudit wettelijk verplicht. Meer info over wie deze audit moet uitvoeren en over de frequentie vind je hier.

De vereiste technische handelingen kan je hier raadplegen.

Maatregel B: grondige stookplaatsrenovatie

Het rekenblad vind je hier.

Bij de grondige stookplaatsrenovatie is een verwarmingsaudit niet verplicht.
Bij de grondige stookplaatsrenovatie kan men vrijblijvend de warmteverliesberekening doen volgens de norm EN12831.

Een handig rekenblad is Design heat load EN12831.v1.3.xlsm.
De vereiste technische handelingen kan je hier raadplegen.

Voor beide types stookplaatsrenovaties kan je vrijblijvend het sjabloon inregelrapport en radiatorlijst gebruiken.

Maatregel C: REG-maatregel dak/vloerisolatie

Het rekenblad voor maatregel C vind je hier.

Maatregel D: REG-maatregel muurisolatie/schrijnwerk

Het rekenblad voor maatregel D vind je hier.

Voor deze maatregelen is een EPB-berekening nodig. Deze wordt uitgevoerd met officiële software (klik hier om deze te gebruiken).

Stap 2: na de vastlegging en vóór betaling

De vastleggingsfiche en het document tot aanvraag van de betaling vind je hier:
 Klimaatactieplan - aanvraag betaling.docx

 

Voor bijkomende administratieve vragen, contacteer Marion Van Den Boogaard-Arnold, e-mail: marion.van.den.boogaard@g-o.be. Voor andere vragen, e-mail: kennis-infra@g-o.be.

Jouw contactpersoon

Patrimoniumbeheer

Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel