Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Huisvestingsplannen

Een huisvestingsplan is de doorvertaling van het integraalplan naar concrete prioriteiten, beslissingen en projecten. Het is een toekomstgericht dynamisch en sterk data-onderbouwd plan voor een duurzaam beheer van het patrimonium. Het is een concreet instrument waarmee de scholengroep aan de slag kan om de juiste investeringsbeslissingen te nemen. 

Het fundament voor het huisvestingsplan is de pedagogische en onderwijskundige visie. Scholenbouw is de weerspiegeling van een visie op onderwijs en gaat niet enkel over een mooi nieuw gebouw inplanten op een domein. Het huisvestingsplan vertaalt de deze visie op onderwijs en onderwijsaanbod naar concrete gebouwen en schooldomeinen.

In het huisvestingsplan wordt een lange termijn strategie per domein en per gebouw bepaald. Op basis hiervan worden concrete investeringsbeslissingen voor 2 à 3 jaar geformuleerd, met een doorzicht op 5 jaar. Hierbij gaan we uit van geïntegreerde én realistische financiering van de verschillende financieringsbronnen en dit voor zowel projecten in opdracht van de scholengroepen als projecten uitgevoerd door de centrale diensten.