Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Integraal- en huisvestingsplannen

Het GO! is eigenaar van meer dan 3.000 gebouwen gelegen op een 800-tal sites, goed voor 4 miljoen m² aan gebouwoppervlakte. Het beheer ervan gebeurt door de 26 scholengroepen in samenwerking met het centrale niveau van het GO!. Elk niveau heeft zijn eigen bevoegdheden. De scholengroepen staan in voor het dagelijks beheer van hun infrastructuur en kleine werken. De centrale diensten zijn bevoegd voor grote werken zoals nieuwbouw, uitbreidingen en capaciteitsprojecten en regelen aankopen op voorstel van de raad van bestuur van een scholengroep.


kaartmetscholengroepen_rh.jpg


Om dit beheer over de verschillen niveaus goed op mekaar af te stemmen maakt het GO! gebruik van integraalplannen en huisvestingsplannen. Integraalplannen zijn multidisciplinaire beleidsplannen per scholengroep, een combinatie van de pedagogische visie voor het onderwijs van de toekomst en de vereiste projecten en middelen om die visie te kunnen waarmaken. Deze integraalplannen werden opgemaakt door een multidisciplinair team tussen 2014 en 2019. Elke scholengroep beschikt dus over een integraalplan. 

Momenteel werkt het GO! aan de vertaling van integraalplannen naar huisvestingsplannen, deze zijn een stuk concreter dan integraalplannen en bevatten de vertaalslag tussen het strategische doel naar de operationele projecten. Jouw contactpersoon

Gordan Cengic

afdelingshoofd, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel