Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS)

Het FMIS (= het Facilitair Management Informatie Systeem) is een software systeem dat het mogelijk maakt om facilitaire gegevens centraal te beheren.

Meer concreet houdt dit in dat de inventaris van het GO! patrimonium hierin ondergebracht wordt, met bijhorende bouwplannen, bouwtechnische screenings, contracten, energieverbruiken en onderhoudsopvolging.


Bovenop deze gegevensdatabank wordt een rapportagelaag gebouwd die helpt om op efficiënte wijze deze massa aan data te bekijken, te vergelijken en te evalueren.​


Het is de bedoeling dat het FMIS ondersteuning biedt zowel op beleidsmatig vlak als op operationeel vlak, en dit zowel voor de centrale diensten (integraalplannen, vastgoed, ...) als de scholengroepen.​

Jouw contactpersoon

Annick Claes

project manager deelprojecten FMIS, Infrastructuur

Annelies Baston

projectmedewerker - GIS specialist, Infrastructuur

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel