Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Rollen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt aan ieder die persoonsgegevens verwerkt regels op waaraan deze verwerkingen moeten voldoen. Die regels brengen binnen de context van onderwijsverlening en het GO! in het bijzonder een aantal bijkomende taken met zich mee.

Deze taken worden uitgesplitst volgens de drie bestuursniveaus van het GO!:

  • Rollen op het lokale niveau: de directeur binnen zijn instelling en de personeelsleden van de lokale instellingen. 

    Rollen op het mesoniveau: de algemeen directeur, het aanspreekpunt informatieveiligheid, de informatieveiligheidscel van de scholengroep, de Raad van bestuur en de personeelsleden van de scholengroep.

    Rollen op het centraal niveau: de functionaris gegevensbescherming / data protection officer (DPO), de Raad van het GO!, de afgevaardigd bestuurder en de personeelsleden van de centrale diensten.