Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuningsnetwerk

De taak van het ondersteuningsnetwerk rond gezondheid op school

Wanneer het handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject van het CLB uitmondt in een (gemotiveerd) verslag5 kan de school voor gewoon onderwijs een vraag voor ondersteuning voorleggen aan het ondersteuningsnetwerk (fase 2 zorgcontinuüm).

Op basis van de onderwijsbehoeften (leerling) en de ondersteuningsnoden (leerkracht/leerkrachtenteam) die in kaart gebracht zijn tijdens het HGD-traject en na verdere beeldvorming door de ondersteuner (eventueel observatie van de leerling, gesprek met leerkracht, ouders, leerling), bepalen de verschillende actoren samen een plan van aanpak. Dit plan van aanpak omvat  de  redelijke, relevante en noodzakelijke aanpassingen die tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden. Ook beschrijft dit de duur, frequentie en intensiteit van de ondersteuning. Het effect van het plan van aanpak wordt met de verschillende actoren geëvalueerd en waar nodig wordt het plan bijgestuurd.
De ondersteuner heeft oog voor de noden van de leerkracht(en). De leerkrachtgerichte ondersteuning heeft als doel om de leerkracht te versterken in zijn handelen aangaande de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast implementeert de ondersteuner tijdens de leerlinggerichte ondersteuning, samen met de leerling, hulpmiddelen/ alternatieven om volwaardig en zelfstandig te kunnen participeren binnen de klas en/of school.

5 Met een gemotiveerd verslag kan een school de vraag stellen voor ondersteuning uit een ondersteuningsnetwerk om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen aanbieden. Met een verslag kan de school deze ondersteuning vragen  voor het aanbieden van een individueel aangepast curriculum, en kan de leerling er desgewenst voor kiezen om naar het buitengewoon onderwijs te gaan.

Voor meer info over het ondersteuningsnetwerk kan je de gids openbare ondersteuningsnetwerken nalezen. (zie: regelgeving en handige gidsen)