Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Gezondheid op school

Gezondheid door school en CLB

Het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding op school is een erkenningsvoorwaarde. De school draagt de eindverantwoordelijkheid voor dit beleid. De samenwerking tussen school en CLB wordt geregeld via samenwerkingsafspraken. Het gezondheidsbeleid (als onderdeel van leerlingenbegeleiding) wordt dus ook complementair door scholen en CLB aangeboden (met ondersteuning van PBD en/of externe partners).

De GO! scholen hebben de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd voor het gezondheids- en zorgbeleid. We willen met deze webpagina ondersteuning en inspiratie bieden om de bestaande visie, participatief en afgestemd op de noden van de school, te verfijnen.

Op deze webpagina beantwoorden we 3 vragen

  1. Waarom is aandacht voor gezondheid op school nodig?
  2. Wat kan aandacht voor gezondheid op school concreet betekenen?
  3. Hoe werken we concreet aan het gezondheidsbeleid op school, als onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding?

 

 kader.png