Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Ondersteuning ankerpersonen

Het GO! bouwde de voorbije jaren een ondersteunende structuur uit voor het gezondheidsbeleid op school. In elke scholengroep en elk CLB werd een ankerpersoon gezondheidsbeleid aangesteld. Daarnaast werd er ook aangeraden om in elke school een contactpersoon gezondheidsbeleid aan te wijzen en aan elke school een contactpersoon CLB te verbinden.
 
In het GO! beleidscahier nr. 1: ‘Gezondheidsbevordering op school’ (augustus 2007) wordt de rol van anker- en contactpersonen beschreven. Op de trajectbegeleidingsdag van 16 november 2009 werd samen met de ankerpersonen nagegaan of die beschrijving nog steeds geldt. Op basis van de taken die de ankerpersonen zelf aangegeven hebben, werd een functieomschrijving opgesteld.
 
Hieronder vind je een lijst met de contactgegevens van alle ankerpersonen.

Jouw contactpersoon

Sigrid De Vuyst

beleidsfunctie niet-leerplicht onderwijs, Onderwijsorganisatie en -personeel

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel