Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

19 mei - Hoe omgaan met vragen van de cursist naar terugbetaling van zijn of haar inschrijvingsgeld en gemaakte kosten voor verbruiksgoederen?

« Terug naar het overzicht


De Permanente Adviescommissie Niet-Leerplichtonderwijs van het GO! formuleerde op vrijdag 15 mei 2020 haar advies met betrekking tot 'hoe omgaan met de vraag naar terugbetaling van inschrijvingsgelden en gemaakte kosten voor verbruiksgoederen door de cursist ten gevolge van corona'. Het advies laat voor de GO! CVO toe om zich gezamenlijk te positioneren.

"De inschrijvingsgelden betreffen overheidsgelden. De inschrijvingsgelden worden in volledigheid door de CVO doorgegeven aan de overheid. Flankerend stort de overheid - met een relais van 2 jaar - de werkingsmiddelen naar de CVO door. De CVO beschikken alsdusdanig niet over de inschrijvingsgelden en kunnen als gevolg hiervan geen inschrijvingsgelden terugstorten. De kosten die gemaakt werden voor verbruiksgoederen kunnen wel terugbetaald worden."

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft geen impact op het inschrijvingsgeld. Er is geen verplichting tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld. In het centrumreglement kunnen afspraken staan m.b.t. afbetaling en eventuele terugbetaling van inschrijvingsgeld.

Als het centrum de cursus annuleert voor de start of voor het registratiemoment, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten (in elk ander geval moet er doorgestort worden). (Enkel) in dat geval wordt verwacht dat het centrum het inschrijvingsgeld terugbetaalt aan de cursisten. Deze tijdige annulatie van de cursus/uitschrijving van de cursist telt niet mee voor het herhaald inschrijven. Als een cursist een module herhaalt, dan betaalt hij terug inschrijvingsgeld. Vanaf zijn 4de inschrijving binnen een periode van 6 schooljaren betaalt hij verhoogd inschrijvingsgeld.