Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Voor welke ambten, vakken, specialiteiten, opleidingen of modules geldt het recht op een TADD ?

« Terug naar het overzicht

Je kan het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur laten gelden voor het ambt waarin je de nodige anciënniteit hebt opgebouwd en waarvoor je een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt.

Heb je de nodige anciënniteit verworven in het ambt van leraar, dan geldt het recht op een TADD voor dit ambt en voor alle vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs bezit.

Is de anciënniteit verworven in het ambt van leraar voor een vak, specialiteit, opleiding of module waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt, dan geldt het recht op een TADD voor dit ambt, dit vak, deze specialiteit, deze opleiding of deze module en daarenboven ook voor alle vakken, specialiteiten, opleidingen of modules waarvoor je een vereist bekwaamheidsbewijs hebt.

Wanneer je reeds anciënniteit hebt verworven met een bekwaamheidsbewijs ‘andere’ en je behaalt een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt/vak/specialiteit/opleiding/module waarvan sprake, dan kan je met terugwerkende kracht de anciënniteit verworven met ‘andere’ wel inroepen voor de opbouw van TADD.