Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat zijn effectief gepresteerde dagen ?

« Terug naar het overzicht

Effectief gepresteerde dagen zijn alle kalenderdagen, met inbegrip van zaterdagen, zondagen, wettelijke verlofdagen en schoolvakanties als die binnen de periode van de aanstelling vallen, verminderd met de afwezigheidsdagen.

Dagen van afwezigheid, zoals bijvoorbeeld ziektedagen, omstandigheidsverlof en staking, zijn geen effectief gepresteerde dagen.

Het zwangerschapsverlof en de periode van verwijdering uit een risico in het kader van bedreiging door een beroepsziekte en/of moederschapsbescherming worden tot een maximum van 70 dagen meegerekend als effectief gepresteerde dagen, als ze binnen de aanstellingsperiode vallen.

Halftijdse prestaties worden voltijds geteld. Was je voor minder dan de helft van een volledige opdracht in dienst, dan moet je bij de berekening van het aantal effectief gepresteerde dagen het aantal dagen afwezigheid delen door 2.