Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Hoe moet ik het aantal dagen anciënniteit berekenen die nodig zijn voor het recht op een TADD ?

« Terug naar het overzicht

Het recht op TADD geldt voor dat ambt waarin de anciënniteit is verworven en waarvoor het personeelslid het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs bezit. Je kan enkel diensten samentellen die werden gepresteerd in eenzelfde ambt en in instellingen die deel uitmaken van eenzelfde scholengemeenschap en/of scholengroep.

Om het aantal dagen ambtsanciënniteit te berekenen, moet je het aantal kalenderdagen dat je in dienst was, optellen. De periode van 1 september tot en met 30 juni omvat maximaal 303 dagen, of 304 dagen in een schrikkeljaar. Als je in dienst bent tot 31 augustus (vb administratief personeel), dan kan je maximum 360 dagen per schooljaar inbrengen. Het aantal kalenderdagen wordt niet vermenigvuldigd met 1,2. Halftijdse prestaties worden voltijds geteld. Ben je voor minder dan de helft van een volledige opdracht in dienst, dan moet je het aantal kalenderdagen delen door 2.

Je kan de diensten laten meetellen die werden gepresteerd vanaf 2 september 1988 tot en met 30 juni van het voorafgaande schooljaar. Het gaat enkel om diensten gepresteerd in hoofdambt, behalve in het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs, waar ook de diensten in bijambt worden meegeteld.