Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voor het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur?

« Terug naar het overzicht

Vanaf 1 september 2019 gelden nieuwe TADD-voorwaarden (vanaf dan heeft ook elk tijdelijk personeelslid dat aangesteld is voor onbepaalde duur, recht op aanvangsbegeleiding).
Om het recht op TADD te kunnen inroepen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • diensten gepresteerd hebben na 1 september 2019 

  • per ambt een dienstanciënniteit hebben van tenminste 580 dagen gespreid over tenminste 2 schooljaren. Van deze 580 dagen moeten er 400 effectief gepresteerd zijn 

  • geen beoordeling met werkpunten gekregen hebben

Wie een beoordeling met werkpunten heeft gekregen waaruit blijkt dat hij nog niet voldoet voor het recht op TADD, moet bij een nieuwe aanstelling in het betrokken ambt nog bijkomend 200 dagen effectieve dagen presteren om zich kandidaat te kunnen stellen voor het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (het daaropvolgende schooljaar).  


Voor personeelsleden die al voor 1 september 2019 dienstanciënniteit hebben verworven en die uiterlijk op 30 juni 2019 of op 30 juni 2020 aan specifieke voorwaarden voldeden, geldt een overgangsmaatregel. Zij kunnen het recht op TADD inroepen als ze

  • op 30 juni 2019 of op 30 juni 2020 per ambt een dienstanciënniteit hebben van tenminste 720 dagen gespreid over tenminste 3 schooljaren. Van deze 720 dagen moeten er 600 effectief gepresteerd zijn. 


TADD-aanvragen moeten voor 15 juni ingediend worden. Het recht op TADD gaat in op 1 september.