Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Moet ik jaarlijks een TADD-aanvraag indienen ?

« Terug naar het overzicht

Als je je voor het volgende schooljaar voor het eerst op het recht op een TADD kan beroepen, moet je vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar een aanvraag indienen met het standaardformulier voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Als je al aangesteld bent voor doorlopende duur in een ambt in één van de instellingen van de scholengroep en er als TADD-er in was aangesteld in 1 van de voorbije 5 schooljaren, hoef je geen TADD-aanvraag meer in te dienen voor dat ambt.

Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je hiervoor wel een TADD-aanvraag indienen.