Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Moet ik jaarlijks een TADD-aanvraag indienen ?

« Terug naar het overzicht

Als je je voor het volgende schooljaar voor het eerst op het recht op een TADD kan beroepen, moet je vóór 15 juni van het voorafgaande schooljaar een aanvraag indienen met het standaardformulier voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Als je kandidatuur aan alle voorwaarden voldoet, dan geldt dat vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren doorlopende kandidatuur voor dat ambt.

Wanneer je je voorrangsrecht wenst uit te breiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je hiervoor wel een TADD-aanvraag indienen.