Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wat is een VE en VO bekwaamheidsbewijs?

« Terug naar het overzicht

De bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs worden ingedeeld in drie categorieën:

  • vereiste bekwaamheidsbewijzen (VE)
  • voldoend geachte bekwaamheidsbewijzen (VO)
  • andere bekwaamheidsbewijzen (AND)
Je beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor een bepaald ambt of vak, als je een specifieke opleiding gevolgd hebt in functie van dat te onderwijzen ambt of vak.

Met een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heb je een basisdiploma van hetzelfde niveau als het vereiste bekwaamheidsbewijs, maar niet in die specialiteit. Je beschikt over een bewijs van pedagogische bekwaamheid (cf. lerarenopleiding).

Een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vaste benoeming. Met deze bekwaamheidsbewijzen word je uitbetaald volgens de normale barema’s.

De inrichtende macht kan vrij kiezen tussen kandidaten met een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs.

Een ander bekwaamheidsbewijs is een basisdiploma van een bepaald (minimum)niveau. Een aanstelling op basis van een ander bekwaamheidsbewijs is maar mogelijk bij uitzondering.

Met een ander bekwaamheidsbewijs is je aanstelling beperkt in de tijd. Je kunt niet vastbenoemd worden en ontvangt een lagere wedde.