Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap?

« Terug naar het overzicht

Om als tijdelijk personeelslid te kunnen worden aangesteld, moet je op het ogenblik van de aanstelling voldoen aan volgende voorwaarden:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs- voldoen aan de bepalingen van de taalwetten terzake
  • van onberispelijk gedrag zijn
  • zich kandidaat hebben gesteld op een wijze bepaald door de het college van directeurs
Bij de indiensttreding moet je ook:
  • het pedagogisch project, de gehechtheids- en de neutraliteitsverklaring van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen