Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om als tijdelijk personeelslid aangesteld te worden in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap?

« Terug naar het overzicht

Om als tijdelijk personeelslid te kunnen worden aangesteld, moet je op het ogenblik van de aanstelling voldoen aan volgende voorwaarden:

  • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten, behoudens een door de Vlaamse regering te verlenen vrijstelling
  • houder zijn van een bekwaamheidsbewijs- voldoen aan de bepalingen van de taalwetten terzake
  • van onberispelijk gedrag zijn
  • zich kandidaat hebben gesteld op een wijze bepaald door de het college van directeurs
Bij de indiensttreding moet je ook:
  • een medisch attest voorleggen, dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven en waaruit blijkt dat je in een zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat je geen ziekten of gebreken hebt die een gevaar vormen voor de gezondheidstoestand van de leerlingen
  • het pedagogisch project, de gehechtheids- en de neutraliteitsverklaring van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen